Skatt

Det norske petroleumsskattesystemet er regulert gjennom Petroleumsskatteloven.

Aker BP har utarbeidet en skattemanual for å gi investorer og analytikere en økt forståelse for hvordan skatten beregnes og rapporteres for selskapet. Dokumentet kan lastes ned her (kun på engelsk):