Beredskap

Aker BP skal i sin planlegging redusere risikoen så langt det er praktisk mulig. All aktivitet innebærer en viss risiko for at det kan oppstå en fare eller ulykke. Aker BP har effektiv beredskap for å håndtere hendelser. Selskapet legger stor vekt på å videreutvikle beredskapen for uønskede hendelser.

Oljevernberedskap i Aker BP

Aker BP har en god oljevernberedskap i tilfelle uhellet skulle skje. Beredskapsplaner er utarbeidet for aktiviteten generelt og for oljevern spesielt. Aker BP har solid oljevernkompetanse internt i selskapet og deltar også i eksterne kompetansebyggende nettverk innenfor oljevernberedskap.

NOFO, Norsk Oljevernforening For Operatørselskap er spesialtrenet for å håndtere oljevernaksjoner. Selskapet har vært et aktivt medlem i NOFO siden 2001. Dersom Aker BP skulle bli ansvarlig for et oljeutslipp, vil NOFO få en sentral rolle i arbeidet med å begrense skader og samle opp olje på havet.

Link til NOFO: www.nofo.no