Tambar

Tambar ligger 16 km sørøst av Ula på 68m vann dyp.

Tambarplattformen

Det er en brønnhode-plattform som normalt er ubemannet, og som styres fra Ula. Feltet startet produksjon i 2001. Strømforsyning via en el-kabel fra Ula.

Produksjonen transporteres i rørledning til Ula for prosessering og eksport. Gassen pumpes ned i Ula reservoaret og oljen eksporteres via Ekofisk til Teesside (i UK).

Blokk nr. og utvinningstillatelse:

 1/3 – utvinningstillatelse, 065, tildelt 1981

Oppdaget:

1982

Produksjonsstart:

Juli 2001

Rettighetshavere:

Aker BP ASA 55%  (operatør)
Faroe Petroleum Norge AS 45%

Lisensperiode:

2021

Reservoarbergart:

Sandstein


Les mer på Norskpetroleum.no