HMS-mål

Selskapet hadde ingen alvorlige skader på mennesker eller miljø i 2012.

Selskapet hadde ingen alvorlige skader på mennesker eller miljø i 2012.