HMS

Aker BPs viktigste mål innen helse, miljø og sikkerhet er at vår virksomhet skal drives slik at vi:

  • Unngår skader på personell, miljø og økonomiske verdier
  • Unngår arbeidsrelatert sykdom
  • Sikrer anleggenes tekniske integritet
  • Unngår pålegg fra norske myndigheter

Aker BP skal oppnå disse målene gjennom å:

  • Integrere hensynet til helse, miljø og sikkerhet i alle selskapets aktiviteter. Hensynet til helse, miljø og sikkerhet, og reduksjon av risiko for storulykke skal overordnes andre forretningsforhold.
  • Aker BP skal være en god arbeidsgiver og oppdragsgiver. I all aktivitet skal forhold knyttet til helse og sikkerhet tas alvorlig og følges opp.

Vår holdning er at alle uønskede hendelser kan unngås. Å fremme sunne holdinger, og utvikle en god HMS-kultur, er viktig for å nå våre mål.

Selskapet hadde ingen alvorlige skader på mennesker eller miljø i 2012.

Å fremme sunne holdinger, og utvikle en god HMS-kultur, er viktig for å nå våre mål