Registrering av midlertidig utstyr

Vi har valgt en digital løsning for håndtering av midlertidig utstyr til bruk på våre innretninger (NORSOK Z-015).

Når ansvarlig person i Aker BP oppretter et behov for midlertidig utstyr vil det sendes en automatisk generert e-post til definert kontaktperson hos valgt leverandør.

Løsningen er bygget opp rundt roller, og hver rolle ser kun relevant informasjon for sitt steg i prosessen.

Leverandørers hovedoppgave er å oppgi informasjon om utstyret, fylle ut relevant sjekkliste fra NORSOK Z-015, og laste opp vedlegg knyttet til utstyret.

Nedenfor finner dere en brukermanual som beskriver hvordan leverandører skal logge seg på, og hva som skal fylles ut i registreringen av midlertidig utstyr.

Er det behov for støtte, ta kontakt med oss på sapsupport@akerbp.com

Brukerguide for leverandører (på engelsk)
Temp Equipment – User guide – Suppliers