Om Aker BP

Aker BP har aktiviteter i alle de tre hovedprovinsene på den norske kontinentalsokkelen. Selskapet er trygg på at den norske sokkelen har gode forutsetninger for leting etter olje og gass, og for feltutvikling. Selskapet vil fortsette å være en aktiv industriaktør i de kommende årene.

Aker BP er operatør for feltsentrene Valhall, Ula, Ivar Aasen, Alvheim og Skarv. Selskapet har også en eierandel på 11,5733 % i Johan Sverdrup-feltet.

Nøkkeltall og mer informasjon finnes i Årsrapporten for 2019.