Praktisk informasjon

Før du reiser hjemmefra er det en rekke ting du trenger å vite, og gjøre klart. Les mer under.

Legitimasjon
Ta med deg gyldig legitimasjon; pass, førerkort eller nasjonalt id-kort

Krav til utreise

Generelle utreisekrav til AkerBP faste installasjoner:

  • Grunnleggende sikkerhetskurs (GSK)
  • Gyldig offshore helseattest
  • AT/SJA (interaktivt kurs)
  • «Et SAFER utreisekurs»
  • Det kan forekomme rig-spesifikke utreisekrav på borerigger eller floteller som er på oppdrag for Aker BP.

Påse at du har gyldige kursbevis/helseattest oppdatert på din profil før utreise, – kursbeviset skal også kunne forevises på oppfordring på heliport.

Dersom du er utenlandsk statsborger må du ha gyldig oppholdstillatelse og kunne vise denne ved innsjekking.

Påse at du har gjennomført andre nødvendige kurs før avreise hjemmefra. Påse at alle relevante kursbevis/sertifikater for å utføre jobben din er gyldige. Dersom du er usikker, avklar med din linjeleder eller oppdragsgiver.

Oppmøtested
Oppmøte på heliport senest 1time før helikopteravgang, men for førstegangsreisende anbefales det å være ute i god tid. Dersom du skal endre avreisetid skal dette både avklares og godkjennes linjevei. Helikopteravganger kan følges på heliport.no

Ved utreise fra Sola Heliport er det også forventet at du lager en MinDaWinci-profil, gjennomfører pre-innsjekk (inklusiv godkjenning av personvernerklæring) slik at du kan bruke selvbetjente innsjekkautomater på Sola. Du vil da også kunne abonnere på din utreiseinformasjon, oppfølging av egne utreisekrav og annen nyttig informasjon.

Bagasje
Påse at bagasjen din samsvarer med følgende retningslinjer: Norsk Olje og Gass retningslinje 066 Maksimal vekt per bag: 10 kilo (maks 2 kolli – resterende må eventuelt sendes som frakt) Maksimal størrelse: 60 x 50 x 30 centimeter

Det er ikke lov å medbringe håndbagasje om bord i helikopteret (kun avis/blad).

Verktøy og utstyr skal ikke medbringes som bagasje men skal sendes som frakt. Dette finnes det egne retningslinjer for. De finner du her: 003 Anbefalte retningslinjer for sikringskontroll på helikopterterminalene

Medisiner
Alle medikamenter skal føres opp i eget skjema på heliport. Ikke reseptpliktige medikamentert kan ikke medbringes i ubrutt forpakning.  Reseptbelagte medikamenter skal være i original forpakning og merket med den reisendes navn (reseptlapp). For mer detaljert info se: Norsk olje og gass, 003 Anbefalte retningslinjer for sikringskontroll på helikopterterminalene.

Alle medikamenter skal klareres med sykepleier ved ankomst til innretningen. Her kan rutinene variere fra innretning til innretning. Sykepleier om bord vil ha de vanligste medikamenter tilgjengelig på innretningene.

PC, mobil, kamera og nettbrett
Det er utarbeidet en prosedyre (81-000477) hvordan mobiltelefoner og annet personlig elektronisk utstyr kan medbringes og brukes offshore. I all hovedsak beskriver prosedyren at mobiltelefonen ikke tillates brukt under helikopterturen, og at den i tillegg må være avskrudd og lagt i overlevelsesdrakt eller pakket ned i bagasjen.

I tillegg er bruken begrenset til de områdene av boligkvarteret som plattformsjefen godkjenner at mobiltelefoner og annet personlig elektronisk utstyr kan brukes, og skal ikke tas med ut i produksjonsområdene.

Batterier og/eller power-bank, det vil si personlige ladestasjoner for mobiltelefoner og nettbrett eller lignende, er ikke tillatt å bringe med passasjerer ved utreise offshore. For mer informasjon, se vedleggene Batterier og/eller «power bank» og Nye retningslinjer for transport av lithium-batterier i helikopter.

Andre forhold
Alkohol, våpen og andre gjenstander (inklusiv kniv, pepperspray e.l.) som kan utgjøre en fare for personell og utstyr, er forbudt å medbringe offshore.

For mer informasjon: Norsk olje og gass, 003 Anbefalte retningslinjer for sikringskontroll på helikopterterminalene.

Videoer for feltspesifikk HMS-introduksjon (varighet ca. 11 min)

Se videoen for det feltet du skal reise ut til.

Innretningene

Før du reiser til henholdsvis Alvheim eller Ivar Aasen bør du gjøre deg kjent med feltene. Trykk på bildene under for mer informasjon om feltene.

Alvheimfeltet

Ivar Aasen-feltet

Skarvfeltet

Ulafeltet

Valhallfeltet