Informasjon om pågående koronavirus-utbrudd for deg som reiser offshore

Utreiseinstruks- Håndering av koronasituasjonen (Rev. 18.0)
(Oppdatert 20. januar)

Hvis noen av de følgende fire punktene gjelder for deg, så skal du ikke reise offshore:

  1. Dersom du har symptomer på luftveissykdom (for eksempel feber, snue, sår hals, hoste eller kortpustethet), eller andre symptomer (for eksempel feber, magesmerter, diaré, nedsatt smaks- og luktesans, muskelsmerter eller generell sykdomsfølelse), skal du, selv om symptomene er lette, ikke reise offshore før du er blitt helt frisk, og har vært symptomfri i 3 dager dager eller testet negativt for Covid-19.
  2. Du har fått påvist, eller det har vært mistanke om Covid-19-sykdom. Du skal ikke reise offshore før du er blitt helt frisk og har vært symptomfri i minst 7 dager.
  3. Du har vært i kontakt med Covid-19-syke pasienter (bekrefte/sannsynlig eller mistenkt). Selv om du er helt symptomfri, skal du ikke reise offshore før det har gått 10 dager etter slik kontakt.
  4. Dersom du har vært utenfor Norge i løpet av de siste 10 dagene, må du snarest ta kontakt med din arbeidsgiver for å avklare eventuelt unntak fra karantenebestemmelser.

Dersom noen av disse forholdene gjelder deg skal du ta kontakt med nærmeste leder, før oppmøte på heliport. Dersom du har spørsmål, ta kontakt med sykepleier i Aker BP der du skal reise – før du reiser til heliport.

For personell som allerede er om bord på innretningen, gjelder følgende: Den enkelte operatør må gjøre en risikovurdering for personell som allerede er om bord.

God hånd- og hostehygiene er et generelt smittevernråd.

Covid-19-test

Aker BP utfører Covid-19-testing av personell før utreise til våre assets. Dette gjelder for både Aker BP-personell og kontraktører. Testene utføres av helsepersonell fra vår bedriftshelsetjeneste.

Du må selv booke time for Covid-19-test på utreisehotell Clarion Hotel Air, Sola (NB: Ikke Aker Care lokaler på Jåttå).
Vennligst benytt følgende link.

Bestilling av Covid-19-test i Brønnøysund gjøres på følgende link.

Det tar 10 minutter å gjennomføre testen.

Merk: For at bestillingen skal gå igjennom må du legge til en tekst i feltet: «stikkord til legen», skriv: Covid-19-test. Du får tilbakemelding på sms på bekreftet time. Dersom du skal bo på utreisehotellet ønsker vi at du booker time tidligst mulig i løpet av ditt opphold på hotellet.

Dersom du har utenlandsk telefonnummer kan du ikke benytte deg av booking link, men i stedet ringe Aker Care på +47 406 43 103. Aker Care telefon er åpne alle hverdager fra klokken 7-15.

Utreisehotell

Aker BP har etablert en ordning med utreisehotell for personell med utreise fra Sola og Brønnøysund.

Clarion Hotel Air, Utsolaarmen 16, 4055 Sola

Booking via e-post: cl.air@choice.no eller elefon: 51 71 85 03 Bestillingskode:  GR007426

Thon Hotel Brønnøysund, Sømnaveien 98, 8900 Brønnøysund

Booking via e-post: bronnoysund@olavthon.no eller Egencia. Aker BP-ansatte skal bruke Egencia. Bestillingskode: NA

Lenker til instrukser

Fellesinstruksen for arbeid onshore og offshore
(oppdatert 20.01.2021)

Fellesinstruksen -håndtering av koronasituasjonen, er en sammenslåing av de tidligere onshore- og offshore-instruksene og gjelder for alle Aker BP-ansatte.

For deg som skal reise offshore, gjelder både fellesinstruksen og utreiseinstruksen, avhengig av hvor du skal reise. Se beskrivelse under.

Utreiseinstrukser
Gjelder for alle som skal reise offshore til en av Aker BPs innretninger, eller Maersk/Odfjell-innretninger på oppdrag for Aker BP, som vist under:

(oppdatert 15.01.2021)

Ytterligere informasjon

Det er en forventning fra Aker BP at personell holder seg oppdatert om reiseråd og hvordan forholde seg til utreise offshore.

  • Alle barrierer som er satt opp på heliport skal respekteres og overholdes – den enkelte er medansvarlig for at smitte hindres.
  • Aker BP har informasjon på Workplace (inneholder også linker til ytterliggere info) se gruppen: Aker BP koronavirus.
  • Oppdatert info på Helsedirektoratet sine hjemmesider.

– Aker BP HSSEQ