Offentlig emisjon i Pertra vil bli gjennomført på 60 kroner aksjen

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

3. oktober 2006

Pertra ASA planlegger å gjennomføre en offentlig emisjon i siste halvdel av oktober 2006. Emisjonen vil innebære økt spredning av selskapets aksjer og derigjennom legge til rette for børsnotering.

Styret i Pertra ASA har vedtatt at den offentlige emisjonen skal gjøres på kr. 60, forutsatt at det ikke oppstår vesentlige markedsmessige endringer som tilsier et avvik. Kr. 60 er samme kurs som den nettopp gjennomførte rettede emisjonen.