Kulturminne Valhall

Valhall QP, DP and PCP jacket

Valhallfeltet et industrielt kulturminne

Lenke til Valhall Kulturminne

Valhall har utviklingsepoker, utbyggingsløsninger, spesielle feltforhold og betydelig teknologianvendelse. Nettstedet kulturminne-valhall.no gir alle tilgang til rikt utvalg av dokumenter, filmer, bilder, teknologi, som først og fremst dokumenterer virksomhetsområdets historie fra 1962 og ut 2012.

Utvalgskriteriene for å bli et kulturminne er utarbeidet etter retningslinjer i Kulturminneplanen (2010) og oljemuseet velger hvilke felter som skal dokumenteres basert på en prioriteringsliste som ligger i planen. I utgangspunktet skulle feltene dokumenteres når produksjonen var nær avslutning eller endelig avsluttet. Med stadig forlengelse av feltenes levetid, ble dette endret for å kunne innhente og validere informasjon via ansatte, som var med i utbygging- og tidlig driftsfase.

Målgruppene for nettstedet er i utgangspunktet alle med interesse for norsk oljevirksomhet på kontinentalsokkelen. Artiklene som skrives spesielt for prosjektet, er lagt på et «nivå som kan leses og forstås av elever i videregående skole». Alt materiale skal være tilgjengelig via søkefunksjonene som er etablert ved Nasjonalbiblioteket og Statsarkivet i Stavanger (eller Oljearkivet).

Valhall er det fjerde kulturminneprosjektet som er laget over norsk oljevirksomhet (alle offshore). Kun Friggfeltet er helt avsluttet, de øvrige er fortsatt i drift: Ekofisk- og Statfjordområdene. Det er ikke laget en samlet og prioritert plan for transportsystemer eller olje-/gassrelaterte anlegg på land. Norsk Oljemuseum bruker vanligvis rundt 3 år på hvert kulturminneprosjekt og arbeider tett med operatørselskapet, Nasjonalbiblioteket, Statsarkivet og systemutviklere og nettdesignere.

Nettstedet ble offisielt åpnet 2. desember av direktør for Nasjonalbiblioteket Aslak Sira Myhre ved et arrangement på Norsk Oljemuseum i Stavanger.