Koronaviruset – informasjon til deg som reiser offshore

Før du skal reise offshore må du lese i utreiseinstruksen for gjelder feltet du skal til. På denne siden finner du også informasjon om Covid-19-test og utreisehotell.

Utreiseinstruks – Håndtering av koronasituasjonen (Rev.29.0)

(Sist oppdatert 03. september.)

Før du reiser offshore må du være oppmerksom på følgende

  1. Dersom du, eller noen i din husstand har symptomer på luftveissykdom (for eksempel feber, snue, sår hals, hoste eller kortpustethet), eller andre symptomer (for eksempel feber, magesmerter, diaré, nedsatt smaks- og luktesans, muskelsmerter eller generell sykdomsfølelse) skal du kontakte sykepleier i Aker BP i god tid før utreise. Det er ønskelig at du får gjennomført en Covid-19 test på hjemstedet ditt.

  2. Har du hatt Covid-19-infeksjon, kan du reise offshore når det er gått minst 10 dager fra du fikk symptomer, du har vært feberfri i minst 24 timer og har testet negativt (PCR) for Covid-19. For personer som ikke har hatt symptomer på infeksjon skal det telles 10 døgn fra testdato.

  3. Dersom du har vært i kontakt med personer med mistenkt eller bekreftet Covid-19, skal du ikke reise offshore før det har gått 10 dager etter slik kontakt, eller pasienten har testet negativt for Covid-19.

  4. Bor du i, eller de ti siste dagene før avreise har vært i land omfattet av karanteneplikt, bør du snarest ta kontakt med din arbeidsgiver for å avklare behov for testing og annen oppfølgning.

Hvis noen av disse forholdene gjelder deg skal du ta kontakt med nærmeste leder, før oppmøte på heliport.

Dersom du har spørsmål, ta kontakt med sykepleier i Aker BP der du skal reise – før du reiser til heliport eller utreisehotell.

For personell som allerede er om bord på innretningen, gjelder følgende: Den enkelte operatør må gjøre en risikovurdering for personell som allerede er om bord.

Covid-19-test

Aker BP utfører Covid-19-testing av personell før utreise til våre felt. Dette gjelder for både Aker BP-personell og kontraktører. Testene utføres av helsepersonell fra vår bedriftshelsetjeneste på utreisehotellet Clarion Hotel Air, Sola og i Brønnøysund.

Bestill test på Sola.

Bestill test i Brønnøysund.

For personell fra utlandet eller henvendelser som haster, sendes bestilling til covid19@akercare.com

Merk: For at bestillingen skal gå igjennom må du legge til en tekst i feltet: «stikkord til legen», skriv: Covid-19-test. Du får tilbakemelding på sms om bekreftet time. Dersom du skal bo på utreisehotellet ønsker vi at du booker time tidligst mulig i løpet av ditt opphold på hotellet.

Dersom du har utenlandsk telefonnummer kan du ikke benytte deg av booking-lenken, men i stedet ringe Aker Care på +47 406 43 103. Aker Care telefon er åpne alle hverdager fra klokken 7-15.

Utreisehotell

Aker BP har etablert en ordning med utreisehotell for personell med utreise fra Sola og Brønnøysund.

Clarion Hotel Air, Utsolaarmen 16, 4055 Sola
Booking via e-post: cl.air@choice.no eller elefon: 51 71 85 03 Bestillingskode:  GR007426

Thon Hotel Brønnøysund, Sømnaveien 98, 8900 Brønnøysund
Booking via e-post: bronnoysund@olavthon.no eller Amex GBT. Aker BP-ansatte skal bruke Amex GBT. Bestillingskode: NA

Lenker til instrukser

Utreiseinstrukser

Gjelder for alle som skal reise offshore til en av Aker BPs innretninger, eller Maersk/Odfjell-innretninger på oppdrag for Aker BP, som vist under: