Kvartals- og årsrapporter

Trykk på illustrasjon for å åpne PDF eller elektronisk dokument. For å lese PDF-dokumenter, last ned gratis Adobe Acrobat Reader software her

2020

Resultat for tredje kvartal 2020+

Resultat for tredje kvartal 2020 - 2020

Aker BP reported total income of USD 684 (590) million and operating profit of USD 242 (178) million for the third quarter 2020, positively impacted by higher oil and gas prices. Net profit was USD 80 (170) million. All field development projects are on track, and the company is working to mature more projects from its large resource base towards final investment decision.

PDF av rapporten Presentasjon Webcast

Resultat for andre kvartal 2020+

Resultat for andre kvartal 2020 - 2020

PDF av rapporten Presentasjon Webcast

Resultat for første kvartal 2020+

Resultat for første kvartal 2020 - 2020

Første kvartal 2020 var et ekstraordinært kvartal. Aker BP leverte god drift og satte ny produksjonsrekord, men kvartalet ble likevel mer preget av COVID-19 pandemien og det kraftige fallet i oljeprisen. Selskapets viktigste prioriteringer i denne situasjonen er å ivareta sine ansatte, produksjonen og selskapets finansielle kapasitet.

PDF av rapporten Presentasjon Webcast

2019

Årsrapport for 2019+

Årsrapport for 2019 - 2019

Aker BP oppnådde fantastiske operasjonelle resultat i 2019. Produksjonseffektivitet var 92 prosent. I fjerde kvartal var netto produksjon 191.1 mboepd.

PDF av rapporten

Resultat for fjerde kvartal +

Resultat for fjerde kvartal - 2019

Fjerde kvartal markerte slutten på et fremgangsrikt år for Aker BP. For første gang oversteg selskapets inntekter 1 milliard dollar i løpet av et kvartal, drevet av rekordhøy oljeproduksjon. Produksjonsveksten kommer som følge av den gode oppstarten av Johan Sverdrup-feltet, kombinert med fortsatt sterk produksjon fra selskapets øvrige felt. Aker BP betalte et utbytte på 187,5 millioner dollar (4,74 kroner per aksje) i kvartalet. Samlet utbytte i 2019 var 750 millioner dollar (18,12 kroner per aksje).

PDF av rapporten Presentasjon Webcast

Resultat for tredje kvartal +

Resultat for tredje kvartal - 2019

Aker BP leverte god drift og letesuksess i tredje kvartal. Selskapets feltutbygginger er i rute og vil bidra til betydelig produksjonsvekst i månedene framover. Produksjonen fra Johan Sverdrup-feltet startet tidlig i oktober, og Valhall Flanke Vest er i rute for oppstart senere i år. Selskapet betalte et utbytte på 187,5 millioner dollar (4,44 kroner per aksje) i kvartalet.

PDF av rapporten Presentasjon Webcast

Andre kvartal+

Andre kvartal - 2019

Aker BP rapporterte totale driftsinntekter på 785 millioner dollar og et driftsresultat på 354 millioner dollar for andre kvartal 2019. Netto resultat var 62 millioner dollar. Framdriften for selskapets feltutbygginger går som planlagt, og leteprogrammet har så langt i år vært svært vellykket. Selskapet betalte et utbytte på 187,5 millioner dollar (4,52 kroner per aksje) i kvartalet.

PDF av rapporten Presentasjon Webcast

Første kvartal+

Første kvartal - 2019

Aker BP leverte god drift og letesuksess i første kvartal. Framdriften for selskapets feltutbygginger gikk som planlagt, og bade Johan Sverdrup og Valhall Flanke Vest er i rute til å starte produksjon senere i år. Selskapet betalte et utbytte på 187,5 millioner dollar (4,41 kroner per aksje) i kvartalet.

PDF av rapporten Nettversjon Presentasjon

2018

Årsrapport+

Årsrapport - 2018

PDF av rapporten

Fjerde kvartal+

Fjerde kvartal - 2018

PDF av rapporten Presentasjon Webcast

Tredje kvartal+

Tredje kvartal - 2018

Aker BP reports total income of USD 1,000 million and operating profit of USD 548 million for the third quarter 2018. Net profit was USD 125 million and earnings per share were USD 0.35. The company paid a dividend of USD 0.3124 (NOK 2.53) per share in the quarter.

PDF av rapporten Presentasjon Webcast

Andre kvartal og første halvår+

Andre kvartal og første halvår - 2018

PDF av rapporten Presentasjon Webcast

Første kvartal+

Første kvartal - 2018

PDF av rapporten Presentasjon Webcast

2017

Årsrapport+

Årsrapport - 2017

PDF av rapporten

Fjerde kvartal+

Fjerde kvartal - 2017

Aker BP ASA reported total income of USD 726 million in the fourth quarter of 2017. Production in the period was 135.6 thousand barrels of oil equivalent per day, realising an average oil price of USD 65 per barrel, while gas revenues were recognised at market value of USD 0.26 per standard cubic metre. Production cost per barrel of oil equivalents was USD 11.8.

PDF av rapporten Presentasjon Webcast

Tredje kvartal+

Tredje kvartal - 2017

Aker BP ASA reported total income of USD 596 (248) million in the third quarter of 2017. Production in the period was 131.9 (59.8) thousand barrels of oil equivalent per day (“mboepd”), realising an average oil price of USD 55 (47) per barrel, while gas revenues were recognized at market value of USD 0.20 (0.15) per standard cubic metre (scm). Production cost per barrel of oil equivalents (“boe”) was USD 11.1 (5.8).

PDF av rapporten Presentasjon Webcast

Andre kvartal+

Andre kvartal - 2017

Aker BP ASA sine totale inntekter var USD 595 (256) millioner i andre kvartal 2017. Produksjonen i perioden var 142,7 (62,4) tusen fat oljeekvivalenter per dag («mboepd») til en realisert oljepris på gjennomsnittlig USD 51 (49) per fat og en gasspris på USD 0,18 (0,17) per standard kubikkmeter (scm). Produksjonskostnad per fat oljeekvivalent (oe) var USD 9,3 (6,9).

PDF av rapporten Presentasjon Webcast

Første kvartal+

Første kvartal - 2017

Aker BP ASA sine totale inntekter var USD 646 (205) millioner i første kvartal 2017. Produksjonen i perioden var 145,3 (60,6) tusen fat oljeekvivalenter per dag («mboepd») til en realisert oljepris på gjennomsnittlig USD 54 (37) per fat og en gasspris på USD 0,21 (0,18) per standard kubikkmeter (scm).

PDF av rapporten Presentasjon Webcast

2016

Årsrapport+

Årsrapport - 2016

2016 var et år preget av endring og vekst for Aker BP ASA. Gjennom fusjonen av Det norske oljeselskap ASA (Det norske) og BP Norge AS (BP Norge) skaptes et robust selskap hvor både antall ansatte og produksjon mer enn doblet seg, og hvor Aker BP for første gang utbetalte utbytte til sine aksjonærer. Dette ble gjennomført samtidig som selskapet gjennom året leverte sikker og effektiv drift på alle installasjoner, og startet produksjon fra Ivar Aasen på tid og innenfor totalbudsjett.

PDF av rapporten Nettversjon

Fjerde kvartal+

Fjerde kvartal - 2016

Aker BP ASA sine totale inntekter var USD 656 (316) millioner i fjerde kvartal 2016. Produksjonen i perioden var 126,5 (54,0) tusen fat oljeekvivalenter per dag («mboepd») til en realisert oljepris på gjennomsnittlig USD 52 (45) per fat og en gasspris på USD 0,19 (0,22) per standard kubikkmeter (scm).

PDF av rapporten Presentasjon Webcast

Tredje kvartal+

Andre kvartal+

+

- 2016

Det norske oljeselskap ASA (“selskapet” eller “Det norske”) hadde driftsinntekter på 205 (329) millioner dollar i første kvartal 2016. Produksjonen i perioden var 60,6 (64,9) tusen fat oljeekvivalenter per dag (“mboepd”). Realisert oljepris var i snitt 37 (58) dollar per fat.

PDF av rapporten Nettversjon Presentasjon Webcast

2015

Årsrapport+

Årsrapport - 2015

The highlights for 2015 are the approval of plan for development and operations (PDO) for Johan Sverdrup by the Ministry of Petroleum and Energy in August, the steel jacket for Ivar Aasen was installed at field during June and Det norske acquired the Norwegian subsidiaries of Svenska Petroleum and Premier Oil during the last quarter of the year.

PDF av rapporten

Årsrapport BP Norge+

Årsrapport BP Norge - 2015

Årsrapporten for BP Norge for året 2015, da selskapet fortsatt var datterselskap i BP-gruppen.

PDF av rapporten Styrets beretning og årsregnskap

Fjerde kvartal+

Fjerde kvartal - 2015

Det norske oljeselskap ASA (“selskapet” eller “Det norske”) hadde driftsinntekter på 255 (346) millioner dollar i fjerde kvartal 2015. Produksjonen i perioden var 54,0 (54,2) tusen fat oljeekvivalenter per dag (“mboepd”). Realisert oljepris var i snitt 45 (74) dollar per fat.

PDF av rapporten Nettversjon Presentasjon Webcast

Tredje kvartal+

Tredje kvartal - 2015

Det norske oljeselskap ASA (“selskapet” eller “Det norske”) hadde driftsinntekter på 281 (18) millioner dollar i tredje kvartal 2015. Produksjonen i perioden var 62,8 (2,3) tusen fat oljeekvivalenter pr. dag (“mboepd”). Realisert oljepris var i snitt 52 (104) dollar per fat.

PDF av rapporten Nettversjon Presentasjon Webcast

Andre kvartal+

Andre kvartal - 2015

Det norske oljeselskap ASA (“selskapet” eller “Det norske”) hadde driftsinntekter på 337 (74) millioner dollar i andre kvartal 2015. Produksjonen i perioden var 58.4 (2,7) tusen fat oljeekvivalenter per dag (“mboepd”). Realisert oljepris var i snitt 65 (108) dollar per fat.

PDF av rapporten Nettversjon Presentasjon Webcast

Første kvartal+

Første kvartal - 2015

Det norske oljeselskap ASA (“selskapet” eller “Det norske”) hadde konserninntekter på 324 (26) millioner dollar i første kvartal 2015. Produksjonen i perioden var 64,9 (2,9) tusen fat oljeekvivalenter pr. dag (“mboepd”). Realisert oljepris var i snitt 58 (107) dollar pr. fat.

PDF av rapporten Nettversjon Presentasjon Webcast

2014

Årsrapport 2014+

Årsrapport 2014 - 2014

Høydepunktene i 2014 var blant annet oppkjøpet av Marathon Oil Norge AS, konseptvalg og konsekvensutredning for Johan Sverdrup-feltet, sammen med unitisering av Ivar Aasen-feltet.

PDF av rapporten

Fjerde kvartal+

Fjerde kvartal - 2014

Det norske oljeselskap ASA rapporterer konserninntekter på 346 millioner dollar i fjerde kvartal sammenlignet med 43 millioner dollar i fjerde kvartal 2013. Produksjonen i perioden var på 54,2 tusen fat oljeekvivalenter per dag (mboepd) mot 4,3 mboepd i fjerde kvartal 2013.

PDF av rapporten Nettversjon Presentasjon

Tredje kvartal+

Tredje kvartal - 2014

Det norske oljeselskap ASA sluttførte 15. oktober oppkjøpet av Marathon Oil Norge AS, og er nå blant de største uavhengige, børsnoterte lete- og produksjonsselskapene i Europa.

PDF av rapporten Nettversjon Presentasjon

Andre kvartal+

Andre kvartal - 2014

Med oppkjøpet av Marathon Oil Norge blir Det norske et av Europas største børsnoterte uavhengige oljeselskaper, målt i produksjon. Det er i tillegg inngått en unitiseringsavtale på Ivar Aasen, og reservene i feltet er økt med 35 prosent.

PDF av rapporten Nettversjon Presentasjon

Første kvartal+

Første kvartal - 2014

Det norske oljeselskap ASA har hatt et godt første kvartal i 2014. Utbygging av Ivar Aasen-feltet går etter planen. Bygging av boligkvarter, stålunderstell og plattformdekk er i gang. Utbyggingsløsning for Johan Sverdrup er besluttet.

PDF av rapporten Nettversjon Presentasjon Webcast

2013

Årsrapport+

Årsrapport - 2013

PDF av rapporten

Fjerde kvartal+

Fjerde kvartal - 2013

Det norske oljeselskap ASA hadde et godt fjerde kvartal. Utbyggingen av Ivar Aasen-feltet er i tråd med planen. Utbyggingsløsning for Johan Sverdrup-feltet er besluttet av partnerne. Det norske var med på funnet på Askja i Nordsjøen.

PDF av rapporten Presentasjon Webcast

Tredje kvartal+

Tredje kvartal - 2013

Det norske oljeselskap ASA hadde et godt tredje kvartal. Utbyggingen av Ivar Aasen-feltet er i rute. Konseptvalg for Sverdrup går etter planen. Det norske var med på et lovende funn på Gohta-prospektet i Barentshavet. Selskapet har i løpet av kvartalet styrket finansieringen med en ny rullerende låneramme på seks milliarder kroner.

PDF av rapporten Presentasjon Webcast

Andre kvartal+

Andre kvartal - 2013

I andre kvartal fikk Det norske sin første egenproduserte olje fra Jettefeltet. Plan for utbygging og drift av Ivar Aasen-feltet ble godkjent i Stortinget. De viktigste kontraktene for feltet ble inngått i dette kvartalet. Etter ytterligere avgrensningsboring kom bekreftelsen på at reservoarkvaliteten på Johan Sverdrup i PL 265 er ypperlig i den sentrale vestlige delen av feltet. Avgrensningsbrønn 16/2-17S påviste en 82 meter oljekolonne.

PDF av rapporten Presentasjon Webcast

Første kvartal+

Første kvartal - 2013

PDF av rapporten Presentasjon Webcast

2012

Første kvartal+

Første kvartal - 2012

Det norske hadde god fremdrift i flere feltutbyggingsprosjekter i første kvartal. Norske myndigheter godkjente planen for utbygging og drift (PUD) for Jette-feltet. Det ble inngått avtale om samordnet utbygging av Draupne og Edvard Grieg. Eierne av PL 265 og PL 501 inngikk også en såkalt pre-unit-avtale for Johan Sverdrup-feltet for arbeidet i planleggingsfasen frem mot PUD.

PDF av rapporten Presentasjon Webcast

Andre kvartal og første halvår+

Andre kvartal og første halvår - 2012

Blant de viktigste aktivitetene i annet kvartal var boring av produksjonsbrønner på Jette-feltet og fortsatt arbeid med den tekniske prosjektstudien på Draupne-prosjektet. Som et ledd i Det norskes kontinuerlige arbeid med å optimalisere lisensporteføljen ble tre lisenser anskaffet og fem lisenser levert tilbake. Det norske deltok i to letebrønner i løpet av kvartalet, Clapton og Storebjørn, som begge var tørre.

PDF av rapporten Presentasjon Webcast

Tredje kvartal+

Tredje kvartal - 2012

Betingede ressurser økte betydelig i tredje kvartal som følge av oljefunnet på Geitungen, som antas å være en utvidelse av Johan Sverdrup-feltet. Operatørens ressursanslag for dette nye funnet er på mellom 140 og 270 millioner fat utvinnbar olje. Fremdriften i Ivar Aasen-prosjektet har vært god. Konsekvensutredningen ble offentliggjort i september, og en plan for utbygging og drift (PUD) er planlagt levert i desember i år.

PDF av rapporten Presentasjon Webcast

Fjerde kvartal+

Fjerde kvartal - 2012

PDF av rapporten Presentasjon Webcast

Årsrapport+

Årsrapport - 2012

PDF av rapporten

2011

Første kvartal+

Første kvartal - 2011

Det norske planlegger å levere PUD for Draupne i år. Innenfor letevirksomheten vil selskapet delta i ytterligere åtte letebrønner i 2011.

PDF av rapporten Presentasjon Webcast

Andre kvartal og første halvår+

Andre kvartal og første halvår - 2011

Det norske har hatt letesuksess de siste månedene med funn på Aldous Major Sør, Krafla, Krafla Vest, Norvarg og Skalle. Aldous Major kan potensielt være det største funnet på norsk sokkel på mange år. Selskapet vil delta i ytterligere fire letebrønner i 2011. For Atlafunnet er det levert en plan for utbygging og drift (PUD). Utbygging av Jette er under vurdering, mens det arbeides med å velge utbyggingskonsept for Draupne.

PDF av rapporten Presentasjon Webcast

Tredje kvartal+

Tredje kvartal - 2011

Det norske oljeselskap ASA deltar i et av de største offshore oljefunnene som er gjort i verden hittil i år, med en eierandel på 20 prosent i Aldous Major Sør. Operatøren, Statoil, anslår at størrelsen på funnet er på mellom 900 og 1500 millioner fat olje. Selskapet har også hatt god framdrift i sine utbyggingsprosjekter. I september 2011 ble en plan for utbygging og drift (PUD) av Jette-feltet innlevert til norske myndigheter. Finansielt har selskapet styrket balansen i løpet av tredje kvartal 2011, gjennom en emisjon på 489 MNOK.

PDF av rapporten Presentasjon Webcast

Fjerde kvartal+

Fjerde kvartal - 2011

Det har vært et kvartal med mange positive hendelser for Det norske oljeselskap ASA. Selskapet styrket sin finansielle kapasitet gjennom en fireårig kredittfasilitet på MUSD 500, samt en økning i egenkapitalen på MNOK 451 ved konvertering av obligasjoner. Finansielt er selskapet godt rustet for det pågående utbyggingsprogrammet og for et omfattende leteprogram i 2012. En avgrensningsbrønn på Johan Sverdrupfeltet (tidl.: Aldous Major Sør) i PL 265 bekreftet at dette er et stort funn.

PDF av rapporten Presentasjon

Årsrapport+

2010

Første kvartal+

Første kvartal - 2010

Det norske legger nå fundamentet for en kraftig produksjonsvekst. Målet er å få Frøy-feltet og en samlet utbygging av feltene Draupne/Hanz/West Cable i produksjon fra 2013 og 2014. Parallellt med utbyggingsplanleggingen vil selskapet opprettholde en høy leteaktivitet. Det norske planlegger å delta i rundt ti letebrønner i 2010.

PDF av rapporten Presentasjon Webcast

Andre kvartal og første halvår+

Andre kvartal og første halvår - 2010

Dette har vært et viktig kvartal for selskapet. Tre rigger er operert i parallell uten alvorlige hendelser eller skader. Både Draupne- og Storklakkenfunnene er avgrenset med positive resultater og avgrensningsboringen på Grevling dokumenterte potensielt kommersielle ressurser. Det norske står nå foran utbygging av de egenopererte feltene Frøy og Draupne som forventes å gi en betydelig produksjonsvekst.

PDF av rapporten Presentasjon Webcast

Tredje kvartal+

Tredje kvartal - 2010

Det norske deltar nå i to letebrønner, Stirby og Dalsnuten. Resultatet av disse er ventet i løpet av kort tid. Selskapet har et aktivt leteprogram i 2011 og planlegger å delta i 11 letebrønner. Det norske fortsetter arbeidet med å forberede utbygging av feltene Frøy og Draupne.

PDF av rapporten Presentasjon Webcast

Fjerde kvartal+

Fjerde kvartal - 2010

Det norske planlegger å delta i inntil åtte letebrønner de neste seks månedene.

PDF av rapporten Presentasjon

Årsrapport+

Årsrapport - 2010

PDF av rapporten

2009

Første kvartal+

Første kvartal - 2009

PDF av rapporten Presentasjon Webcast

Andre kvartal og første halvår+

Andre kvartal og første halvår - 2009

Det norske sin strategi om leting i modne områder nær eksisterende infrastruktur har gitt meget gode resultater. Driftsunderskuddet i andre kvartal reflekterer det høye letenivået i selskapet. Denne aktiviteten har tilført selskapet rundt 50 millioner fat oljeekvivalenter i nye reserver til en lav kostnad.

PDF av rapporten Presentasjon Webcast

Tredje kvartal+

Tredje kvartal - 2009

Det norske vil fusjonere med Aker Exploration for å skape verdier for aksjonærene og sikre produksjonsvekst på lengre sikt. Det sammenslåtte selskapet har som mål å øke produksjonen til mellom 15 000 og 20 000 fat innen 2015. Denne veksten vil komme i modne områder av kontinentalsokkelen. Samtidig vil selskapet øke leteaktiviteten i nye umodne områder.

PDF av rapporten Presentasjon Webcast

Fjerde kvartal+

Fjerde kvartal - 2009

Det norske oljeselskap ASA og Aker Exploration ASA fusjonerte i fjerde kvartal 2009. Sammenslåingen skaper et slagkraftig oljeselskap med en større og mer balansert lisensportefølje på norsk sokkel. Lisensporteføljen gir et godt grunnlag for vekst i årene fremover.

PDF av rapporten Presentasjon Webcast

Årsrapport+

2008

Første kvartal+

Første kvartal - 2008

PDF av rapporten Presentasjon

Andre kvartal og første halvår+

Andre kvartal og første halvår - 2008

PDF av rapporten Presentasjon

Tredje kvartal+

Tredje kvartal - 2008

PDF av rapporten Presentasjon Webcast

Fjerde kvartal+

Fjerde kvartal - 2008

PDF av rapporten Presentasjon Webcast

Årsrapport+

Årsrapport - 2008

PDF av rapporten

2007

Første kvartal+

Første kvartal - 2007

PDF av rapporten

Andre kvartal og første halvår+

Andre kvartal og første halvår - 2007

PDF av rapporten

Tredje kvartal+

Tredje kvartal - 2007

PDF av rapporten

Fjerde kvartal+

Fjerde kvartal - 2007

PDF av rapporten Presentasjon

Årsrapport+

Årsrapport - 2007

PDF av rapporten

2006

Første kvartal+

Første kvartal - 2006

PDF av rapporten

Andre kvartal+

Andre kvartal - 2006

PDF av rapporten

Tredje kvartal+

Tredje kvartal - 2006

PDF av rapporten

Fjerde kvartal+

Fjerde kvartal - 2006

PDF av rapporten

Årsrapport+

Årsrapport - 2006

PDF av rapporten

2005

Første og andre kvartal+

Første og andre kvartal - 2005

PDF av rapporten

Tredje kvartal+

Tredje kvartal - 2005

PDF av rapporten

Fjerde kvartal+

Fjerde kvartal - 2005

PDF av rapporten

Årsrapport+

Årsrapport - 2005

PDF av rapporten

Årsrapport+

Årsrapport - 2005

PDF av rapporten