Eierstyring og selskapsledelse

Redegjørelse for ESL

Aker BP ASA («Aker BP») har som mål å sikre størst mulig verdiskapning til aksjonærene over tid. En god styringsmodell med klar fordeling av ansvar og roller mellom eierne, representert ved aksjonærene på generalforsamlingen, styret og ledelsen er avgjørende for at selskapet skal nå dette målet.

Styret

Styret har myndighet og ansvar for å overvåke selskapets forretningsdrift og ledelse. En oversikt over styremedlemmer og deres bakgrunn finnes her.

Konsernledelse

En oversikt over Aker BPs hovedledelse og deres bakgrunn finnes her.