Utbytte og tilbakekjøp

Utbytte

Aker BPs aksjonærer skal over tid oppnå attraktiv avkastning på sin investering gjennom verdiøkning på aksjene og kontant utbytte.

Utbytteinformasjon

Tilbakekjøp egne aksjer

Styret i Aker BP har mandat til å erverve egne aksjer inntil 5 prosent av aksjekapitalen i selskapet. Mandatet gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2021.