Primærinnsidere

Selskaper notert på Oslo Børs er forpliktet til å føre oppdaterte lister over primærinnsidere i selskapet.

Aker BP definerer medlemmer av styret og konsernledelsen, personer i selskapet som er ansvarlige for økonomi, regnskap, finans og administrasjon, samt selskapets revisor, som primærinnsidere.

Vennligst klikk her for en oversikt over primærinnsidere i Aker BP på Oslo Børs hjemmeside.

Vennligst klikk her for en oversikt over meldepliktige handler i Aker BP aksjen det siste året på Newsweb.