Kontofører og revisor

Vennligst kontakt vår kontofører dersom du har spørsmål relatert til din beholdning av aksjer i Aker BP:

DNB Bank ASA

Verdipapirservice
Postboks 1600
Stranden 21
0107 Oslo
Telefon: +47 22 26 80 21
E-post: kua@dnb.no

 

Aker BP revideres av:

KPMG

Sørkedalsveien 6
Postboks 7000, Majorstuen
0306 Oslo
Telefon: 04063