Fakta om aksjen

Aker BP er et norsk allmennaksjeselskap (ASA), etablert under norsk lov og med skattemessig hjemsted i Norge.

Selskapets aksjer er notert på Oslo Børs under ticker AKRBP.

Vennligst finn en oversikt over juridisk nøkkelinformasjon for aksjonærer i Aker BP under, basert på relevant lovgivning. Oversikten er utarbeidet av Oslo Børs.

Juridisk nøkkelinformasjon.

Aker BP har en aksjeklasse og alle aksjer har like rettigheter.

Aker BP følger Oslo Børs Anbefaling om rapportering av investor informasjon.
Anbefaling for rapportering av investor informasjon.

Klikk her for å lese mer om Aker BPs aksjer på Oslo Børs.

Fakta om Aker BP:

Selskap: Aker BP ASA
Organisasjonsnummer: 989 795 848
Adresse: Fornebuporten, Bygning B,
Oksenøyveien 10,1366 Lysaker, Norge
Telefon: +47 90 70 60 00
ISIN: NO0010345853
Ticker: AKRBP
Bloomberg kode: AKERBP.NO
Reuters kode: AKERBP.OL
Administrerende direktør: Karl Johnny Hersvik
Uavhengig revisor: KPMG