Historien om Aker BP

Den nye historien til Aker BP ASA startet med opprettelsen av oljeselskapet Pertra i Trondheim i 2001. De virksomhetene som i dag er en del av Aker BP startet derimot lenge før det.

Fra Det Norske Oljeselskap i 1971 til NOIL. Fra oljemyggen Pertra til en del av PGS og Talisman, til gjenoppstandelse av «nye» Pertra. Børsnotering, fusjoner, oppkjøp og vekst.

Pertra

Oljeselskapet Pertra AS ble grunnlagt av Petroleum Geo-Services (PGS) ASA i 2001 som et heleid lete- og produksjonsselskap (E&P) med oppmerksomhet på å utnytte potensialet til små petroleumsressurser på den norske kontinentalsokkelen.

De mulige fordelene av et samarbeid mellom Pertra og PGS’ produksjonstjenester var en pådriver i dette arbeidet. Pertra ble godkjent som lisenshaver og operatør på norsk sokkel i februar 2002, det første norske selskap som opererte på den norske sokkel i løpet av de siste ti år. Etter at selskapet kjøpte lisensandelene i produksjonslisens 038 av Statoil og Norsk Hydro, overtok Pertra operatørskapet av lisensen den 1. august 2002. Denne lisenser inneholdt det produserende Vargfeltet.

Mot slutten av 2004 besluttet PGS å selge Pertra. Med virkning fra 1. januar 2005 ble hele selskapet, alle produksjonslisensene inkludert, solgt til det kanadiske selskapet Talisman Energy. Like etter etablerte ledergruppen i Pertra et nytt selskap, Pertra Management, og forhandlet frem en kontrakt med Talisman Energy om kjøp av noen av de aktiva Talisman hadde kjøpt fra Pertras tidligere eier.

Resultatet var grunnlaget for etableringen av et nytt lete- og produksjonsselskap i Trondheim på plass. Pertra ble etablert på nytt, med finansiell støtte av lokale investorer.

”Nye Pertra” var nå i stand til å ansette de aller fleste av de ansatte i «Gamle Pertra». Siden er staben styrket gjennom fusjoner og omfattende rekruttering.

Fra 2002 og fram til Pertrateamet forlot Talisman i mai 2005 ble det boret 10 brønner ved hjelp av fire ulike borerigger. Pertra var operatør for Vargfeltet fra 1. august 2002 til 2. mai 2005 med svært gode resultater. Pertras arbeid med Varg har ofte blitt omtalt som en suksesshistorie innen norsk oljeindustri.

2006-11-10_OSE Listing_largeI februar 2006 ble Pertra AS omdannet til et allmennaksjeselskap; Pertra ASA. For å finansiere denne transaksjonen,og støtte videre vekst, ble kapital samlet inn gjennom Petro Midt-Norge AS.

Bilde: fra notering av Pertra ASA på Oslo Børs i 2006.

 

Det Norske Oljeselskap, DNO

Det Norske Oljeselskap ble stiftet i 1971. Det var det første nasjonale oljeselskapet, startet som et folkeaksjeselskap. Den norske stat oljeselskap, Statoil, ble stiftet året etter. Det Norske Oljeselskap var også det første norske oljeselskapet som ble notert på Oslo Børs. Selskapet endret senere navn til DNO.

DNO fikk sine første inntekter i 1974 gjennom en eierandel på det britiske Heatherfeltet, og ble deltaker i sin første norske lisens i 1984. Myndighetenes politikk om at det bare skulle være tre norske oljeselskap på norsk sokkel hindret DNO fra videre aktivitet på norsk sokkel. Det gjorde at DNO fra 1996, under ny ledelse, satser betydelig utenfor Norge.

Selskapets strategi var å konsentrere seg om små oljefelt og å utvide produksjonen fra modne felt. I 2004 solgte DNO flere andeler til svenske Lundin. Samtidig var norsk sokkel åpnet for nye selskaper, og DNO skaffet seg lisenser også på norsk sokkel.

Sammenslåing med NOIL Energy
I oktober 2007 besluttet styrene i Pertra og DNO å gjennomføre sammenslåing av Pertra og den norske virksomheten i DNO som var organisert gjennom selskapet NOIL Energy. DNO endret navn til DNO International.

Sammenslåingen ble vedtatt av generalforsamlinger i DNO og Pertra den 8. november 2007. Den 19. november 2007 skiftet Pertra navn til «Det norske oljeselskap», eller bare «Det norske» til daglig. I 2008 ble NOIL Energy formelt fusjonert inn i Det norske.

Etter denne fusjonen fortsatte ekspansjonen både i antall ansatte, i tilgang på nye lisenser og operatørskap, og i letevirksomheten. I midten av 2009 hadde selskapet nærmere 140 ansatte.

Aker ASA inn som storeier

I 2009 startet forhandlinger om fusjon med Aker Exploration. Det kom etter at DNO International hadde solgt seg ned fra 37 prosent eierandel i Det norske, til 25 prosent, og Aker ASA hadde kommet inn som ny stor eier.

Aker Exploration ASA
I 2006 etablerte Aker Group selskapet Aker Exploration ASA. Selskapet skulle konsentrere seg om letevirksomhet og produksjon på norsk sokkel. Selskapet sikret seg lisenser og ble prekvalifisert som operatør i 2007. Samme høst ble selskapet notert på Oslo Børs. Året etter inngikk de en treårig leieavtale med Aker Drilling om den nye avanserte boreriggen Aker Barents. Aker Barents startet boreoperasjonene høsten 2009.

Fusjonen mellom Det norske oljeselskap og Aker Exploration ble vedtatt på selskapenes ekstraordinære generalforsamlinger 19 oktober 2009. Fusjonen var effektiv fra 23. desember 2009. Navnet Det norske oljeselskap ASA ble beholdt.

Marathon Oil Norge

2. juni 2014 kom nyheten om at Det norske hadde kjøpt Marathon Oil Norge.

Administrerende direktør Karl Johnny Hersvik sa den gangen,

Marathon i Norge passer godt med Det norske. Det gjelder både med hensyn til driftskompetanse, kontantstrøm og produksjonsprofil. Oppkjøpet er viktig med tanke på å møte vårt finansieringsbehov for Ivar Aasen og Johan Sverdrup, samtidig som det reduserer selskapets risiko.

Marathons historie på norsk sokkel starter så tidlig som i 1976, hvor de etablerer seg med en andel i Heimdalfeltet. Heimdal kommer i produksjon i 1985. Selskapet blir godkjent som operatør på norsk sokkel i 2001. I 2003 oppnår selskapet operatørskapet i lisensene som senere blir Alvheimfeltet, og andeler i Vilje-lisensen. Første produksjon fra Alvheim og Vilje kommer i 2008. Marathon overtar operatørskapet for Vilje i 2012. Plan for utbygging og drift av Bøylafeltet blir også godkjent dette året.

Marathonansatte kom på jobb i Det norske oljeselskap 15. oktober 2014, mens effektiv dato for transaksjonen var 1. januar 2014.

Flaggheis på Alvheim FPSO 15. oktober 2014

Flaggheis på Alvheim FPSO 15. oktober 2014

 

Aker BP ASA

Sommeren 2016 ble Det norske oljeselskap ASA enig med BP p.l.c. om å fusjonere med BP Norge AS gjennom en aksjetransaksjon, for å skape skape det ledende uavhengige lete og produksjonsselskap i Norge.

Dato for transaksjonen var 30. september 2016. Da skiftet selskapet navn til Aker BP ASA og fikk med dette ny ticker, «AKERBP», på Oslo Børs. Samtidig ble hovedkontoret flyttet fra Trondheim til Fornebu utenfor Oslo.

september 2016 ble 100 prosent av eierskapet i BP Norge overført til Aker BP ASA. BP Norge opererte som et selvstendig datterselskap av Aker BP fram til fusjonen ble gjennomført 1. desember 2016.

Målt i produksjon er Aker BP et av de største uavhengige børsnoterte oljeselskapene i Europa. Aker BP har en samlet arbeidsstyrke på ca. 1300 ansatte.