Bygger skole med Kaizers i Rwanda

Artikkelen er fra nyhetsarkivet til Det norske.

27. august 2010

Kaizers Orchestra. Foto: Kaizers Orchestra

Kaizers Orchestra. Foto: Kaizers Orchestra

I et samarbeid med Unicef og kampanjen Schools for Africa satte Kaizers Orchestra seg et mål om å samle inn en million kroner for å bygge en skole i Rwanda. Det norske har hatt gleden av å støtte prosjektet med 700.000 kroner, og med dette bidra til at målet nå er nådd.

Administrerende direktør Erik Haugane offentliggjorde i dag Det norskes bidrag til skoleprosjektet under ungdomskonferansen under ONS 2010. Kaizers vil som takk for støtten opptre to ganger for Det norske, den første i dag under ungdomskonferansen.

På FNs indeks over levevilkår er Rwanda landet rangert som nummer 167 av 182 land. Norge troner øverst på denne oversikten. Bak Rwandas tall skjuler det seg høy barnedødelighet, lav levealder, analfabetisme og manglende utdanning. 60 prosent av innbyggerne lever under fattigdomsgrensen. Rwandas rundt 11 millioner innbyggere bruker like mye energi som en liten norsk by med ca 35.000 innbyggere. Bare fem prosent av landets innbyggere er tilknyttet strømnettet.

At offentliggjøringen om støtten kommer under ONS er ikke tilfeldig. ONS’ hovedtema i år er: Energi for flere mennesker.

”For Det norske var det naturlig at vi som lever i et av verdens rikeste land, med et meget høyt energiforbruk, støtter et prosjekt i et av de landene med lavest forbruk. Dette er prosjekt som hjelper den kanskje svakeste gruppen, barna, i et verdens fattigste land. Utdanning og tilgang på energi er noen av de viktigste forutsetninger for å komme ut av fattigdommen” sier kommunikasjonsdirektør Torgeir Anda.

Det er Nyamiyaga skole utenfor Kigali som nå vil nyte godt av Kaizers og UNICEF sitt arbeid, og Det norskes støtte. Det er totalt 806 elever og 12 lærere på skolen. 300 av disse barna er foreldreløse eller på andre måter meget sårbare. Barna og skolen vil nå blant annet få vinduer hvor lys og luft kan slippes inn, tett tak, tilgang til vann, latriner og leke- og sportsfasiliteter utendørs. Det norske vil i tillegg også støtte opp om kampanjen for å få midler til å fylle skolen med lærebøker og annet undervisningsmateriell.

Kaizers Orchestra reiste i oppstarten av prosjektet til Rwanda for å utføre feltarbeid og se på forholdene:

Guttene i Kaizers som holder en liten konsert for elevene på skolen.Foto: UNICEF Norge

Guttene i Kaizers som holder en liten konsert for elevene på skolen.Foto: UNICEF Norge

Noen av de 806 elevene på Nyamiyaga skole som gleder seg over norsk besøk, og til bedre forhold på skolen. Foto: UNICEF Norge

Noen av de 806 elevene på Nyamiyaga skole som gleder seg over norsk besøk, og til bedre forhold på skolen. Foto: UNICEF Norge

Kaiserz Orchestra vil opptre under åpningen av Det norskes nye hovedkontor på Torvet i Trondheim i oktober. Mer informasjon om dette kommer.

Les mer om kampanjen Schools of Africa på UNICEFs hjemmeside.

 

Om Det norske:

Det norske oljeselskap ASA har eierandeler i 72 lisenser, og er operatør for 35 lisenser.

Det norske er nest størst på norsk sokkel i antall operatørskap og letevirksomhet. I 2009 var selskapet operatør for ni boreoperasjoner, og den høye aktiviteten vil fortsette i 2010. Det norske driver virksomheten på en sikker og ansvarlig måte i nært samarbeid med myndighetene.

Det norske har over 190 ansatte. Selskapets hovedkontor er i Trondheim. Selskapet har også kontorer i Stavanger, Oslo og Harstad. Det norske er notert på Oslo Børs (‘DETNOR’).