nben

I Aker BP streber vi etter å være en ansvarlig samfunnsaktør og en god arbeidsgiver. Vi mener at lokalsamfunnene vi jobber i bør dra nytte av vår tilstedeværelse, og gjennom våre sosiale investeringer ønsker vi å skape meningsfull og bærekraftig effekt.

I tillegg til å levere energi, bidrar vi samfunnsøkonomisk gjennom ansettelse av arbeidstakere, utvikling av nasjonale og lokale leverandører, og gjennom skattene vi betaler til den norske stat.

EFFEKTIV PRODUKSJON MED LAVERE UTSLIPP

Det vil kreve enorm innsats å oppfylle klimamålene. Aker BP mener at petroleumsnæringen er posisjonert til å spille en viktig rolle i arbeidet med å finne kostnadseffektive og fremtidsrettede løsninger. Det største bidraget fra næringen er å generere inntekter som samfunnet kan bruke på klimatiltak, samtidig som vi minimerer fotavtrykket vårt.

Vårt mål i Aker BP er å produsere olje og gass mer effektivt for å redusere utslipp per fat, skape verdi og tilpasse kunnskapen til nye forretningsmodeller. Dette vil sikre at naturressursene fortsetter å bidra til verdiskaping.

HMS-STANDARD

Videre er vår lisens for å operere på norsk sokkel avhengig av sikre operasjoner som utføres under de høyeste helse-, miljø og sikkerhetsstandardene (HMS). HMS er alltid førsteprioritet i Aker BPs aktiviteter. Vårt HMS-rammeverk beskriver standarder og forventninger som skal sikre at Aker BP er en trygg arbeidsplass. Målet er å forhindre noen form for skade.

ENGASJEMENT FRA INTERESSENTER

Aker BPs interessenter (stakeholdere) er personer og organisasjoner som blir berørt av våre aktiviteter – enten det er av oss som energileverandør, arbeidsgiver eller som en virksomhet som bidrar til å styrke lokaløkonomien gjennom arbeidsplasser og inntekter.

Vi er kontinuerlig i kontakt med interessentene våre og lytter til forskjellige behov og prioriteringer. Innspillene og tilbakemeldingene vi får, blir med i vårt beslutningsgrunnlag.