nben

Gjennom et eget prosjekt ønsker Aker BP å bli ledende på å involvere medarbeidere i den strategiske utviklingen av selskapet. Engasjement fra medarbeiderne er veldig viktig for at selskapet skal nå de ambisiøse forbedringsmålene.

– Vår evne til å bruke kompetansen, kunnskapen og erfaringene i selskapet er avgjørende for å skape det ledende uavhengige lete- og produksjonsselskapet offshore. Vi ønsker å bli ledende på arbeidstakerinvolvering, og som følge av dette tester vi nye måter å samarbeide på, sier HR-direktør Kjetil Kristiansen.

Bedriftsdemokrati 2.0

Kristiansen leder prosjektet “Bedriftsdemokrati 2.0,” som gjennomføres av Aker BP i samarbeid med Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) ved OsloMet.

– I Norge har vi et trepartssamarbeid der fagforeninger, arbeidsgivere og myndigheter samarbeider konstruktivt for å skape forbedringer. Majoritetseieren vår, Aker ASA, har en lang og stolt tradisjon i å involvere medarbeidere. Vi ønsker å ta denne modellen opp til et nytt nivå, og i løpet av 2019 samarbeidet vi med viktige interessegrupper i organisasjonen for å se på hvordan vi kan utvikle tradisjonen videre, forklarer Kristiansen.

30 PRIORITERINGER

Ved utgangen av 2019 leverte prosjektet en liste med 30 prioriteringer. Som et første skritt vil disse prioriteringene bli gjennomført og implementert i 2020.

Viktige områder er videreutvikling av de etablerte samarbeidsarenaene, bedre kompetanse knyttet til trepartssamarbeidet, og økt involvering av medarbeidere og fagforeninger i selskapets strategi. Sist men ikke minst, ønsker Aker BP å utvikle den interne sosiale kanalen til å bidra til økt engasjement fra medarbeidere.

Dersom vi lykkes med å utvikle den tradisjonelle samarbeidsmodellen kan andre selskaper i Aker-familien også dra nytte av våre erfaringer.Kjetil Kristiansen, HR-direktør Aker BP