nben

Kine Anita Østlier har overlevd kreft. Gjennom et mentorskapsprogram har hun fått veiledning og støtte på veien tilbake til en normal hverdag av Lone Olstad i Aker BP.

Kine var 39 år, hadde vært frisk og i god form hele livet. Så ble hun rammet av den sjeldne kreftsykdommen sarkom.

Kreft snur opp ned på livet og fremkaller ofte spørsmål om liv og død. Selv om jeg ble erklært kreftfri i juni 2016 ble aldri livet det samme igjen.Kine Anita Østlier

SENSKADER AV BEHANDLING

Mange sarkom-pasienter sliter etter langvarig behandling med blant annet senskader, tunge tanker og utmattelse. For Kine ble redningen organisasjonen «Kreftkompasset».

Målet med organisasjonen er å gi støtte og veiledning til kreftpasienter og deres pårørende når behandlingen er over. Aker BP stiller med opptil tre mentorer hvert år i et program med hensikt om å hjelpe dem tilbake til et normalt liv. Selskapet har deltatt i programmet i flere år.

EN VENN FOR LIVET

Mentorrollen har gjort at jeg har vokst som menneske.Lone Olstad

Hun er senior prosjektleder i Aker BP og har vært Kines mentor gjennom hele 2019.

– Det å delta i mentorprogrammet har vært både krevende, inspirerende og en svært lærerik erfaring. Det er veldig givende å se at hjelpen har gitt resultater. Jeg har hjulpet Kine med å strukturere arbeidsdagen for å sikre god balanse mellom aktiviteter som gir og tar energi. Jeg har vært en hun kan snakke med, og jeg har også pushet henne til å ta tøffe beslutninger. Kine har blitt en ny venn, som jeg vil fortsette å treffe, sier Lone.

– Lone har utfordret meg, støttet meg, heiet på meg og gitt meg gode råd og strategier. Vi har arbeidet målrettet med konkrete ting som måtte endres og balanseres i hverdagen min. Jeg vil alltid være takknemlig for at Lone ble en del av livet mitt, avslutter Kine.