nben

Gjennom stiftelsen VI bidrar Aker BP til at personer med nedsatt funksjonsevne skal få like muligheter til å prestere som personer uten funksjonsnedsettelse.

-Så mange som en av ni innbyggere i Norge har en funksjonsnedsettelse. Mange har nedsatt livskvalitet, dårligere helse og mer isolasjon enn personer uten funksjonsnedsettelse. De har dårligere muligheter for å drive fysisk aktivitet og dyrke andre interesser. Det ønsker vi å gjøre noe med, sier kommunikasjonsdirektør Tore Langballe. Han er sponsoransvarlig i Aker BP.

Stiftelsen VI ble etablert høsten 2018. Aker BP støtter med ti millioner kroner over fem år til tiltak og aktiviteter i stiftelsen. Totalt ti Aker-selskaper er involvert.

– Målet er at inkludering og deltakelse i paraidretten skal øke mestring på andre arenaer også. Med på laget er rollemodeller fra idretts-Norge – både personer med og uten nedsatt funksjonsevne, forklarer Langballe.

Stiftelsen samarbeider med Olympiatoppen for å løfte toppidrett for de med funksjonsnedsettelse og på den måten skape rollemodeller som vi kjenner fra annen toppidrett. VI samarbeider også med særforbund og klubber for bedre tilrettelegging av breddeidrett for de med nedsatt funksjonsevne. I tillegg samarbeider VI-bedrifter og det offentlige for å sikre at personer med med funksjonsnedsettelse får samme muligheter og rettigheter i samfunnet som andre.

«En viktig del av det å være en VI-bedrift er å også å engasjere egne ansatte i arbeidet som stiftelsen gjør. Sammen med Norges Skiforbund og Kulturdepartementet har Stiftelsen VI lagt grunnlaget for historiens første vinter-VM for paralympiske skigrener på Lillehammer i februar 2021. I VM og i perioden fram til det skal ansatte i Aker BP bidra med både frivillighet og folkeliv ved flere arrangement,» avslutter Langballe.