nben

I 2019 har Nina Moi Vigdenes (32) hatt en plass ved bordet i Aker BPs øverste ledelse. Som seniorrådgiver for administrerende direktørs kontor var hennes ansvar å koordinere alle saker til behandling hos hovedledelsen, i tillegg til å fungere som rådgiver for Karl Johnny Hersvik. Dette er en stilling som tilbys unge talenter i selskapet i en fast periode.

– Det er en krevende jobb med bratt læringskurve. Men mest av alt har det vært en fantastisk tid som har gitt meg et stort nettverk internt og unik innsikt i prosesser og beslutninger i selskapet, forklarer Moi Vigdenes.

RASKE BESLUTNINGER

I 2019 behandlet hovedledelsen rundt 160 saker. Mer enn 50 var knyttet til konkrete beslutninger, og en tredjedel av disse var knyttet til investeringer, for eksempel i feltutbygginger og brønner.

– Ledergruppen i Aker BP er fleksibel og i stand til å ta raske beslutninger. Avstanden til toppledelsen og eierne våre er kort, og de ønsker åpenhet, sier Moi Vigdenes.

ERFAREN RÅDGIVER

Moi Vigdenes er kjemiingeniør, men har også erfaring fra politikk, myndighetskontakt og kommunikasjon. Hun ble tilbudt stillingen som rådgiver for administrerende direktør høsten 2018, etter at hun kom tilbake til Aker BP etter foreldrepermisjon.

Aker BP gir full lønn til ansatte i foreldrepermisjon og oppmuntrer foreldre til å ta permisjon. Den utviklingen jeg har hatt i selskapet viser at permisjon ikke legger noen demper på karrieren.Nina Moi Vigdenes

DØRÅPNER

Stillingen som seniorrådgiver ved ledelsens kontor er en døråpner for nye og spennende muligheter i selskapet. I begynnelsen av 2020 gikk hun over i en ny stilling i Aker BP.

– Jeg har akkurat begynt i rollen som seniorrådgiver på klima og bærekraft i HMS-avdelingen. Jeg tror Aker BP og vår bransje vil spille en viktig rolle i overgangen til en mer bærekraftig energinæring, og jeg ser virkelig fram til å ta fatt på denne nye oppgaven, avslutter Moi Vigdenes.