nben

Denne lille flaggermusen – med det vitenskapelige navnet “Nathusius pipistrelle”, eller trollflaggermus – var på besøk på Ula i fjor høst. Flaggermusarten står på rødlista over truede arter. Derfor ble den sendt tilbake til land som VIP-passasjer på første tilgjengelige helikopterflyvning.

Aker BP tar hensyn til sårbare økosystemer og biologisk mangfold i leting, drift og utvikling av nye prosjekter. Det var Chris Andre Stange og John Arvid Medhaug som fant flaggermusen på Ula og tok vare på den. De tok kontakt med Nordisk Informasjonssenter for Flaggermus (NIFF), som anbefalte at den ble transportert til land.

19 passasjerer pluss en spesiell liten flaggermus ble dermed flydd til land. Flaggermusen ble undersøkt, veid og målt, og tilstanden ble vurdert. Etter et måltid ble den sluppet ut i sitt naturlige habitat i arboretet i Sandnes.

I henhold til Wikipedia kan disse flaggermusene trekke opptil 2000 kilometer. Flere funn av slike flaggermus på oljeplattformer og skip viser at det er vanlig for dem å krysse over Nordsjøen og Østersjøen.