nben

Å bidra til utvikling av fagarbeidere er en viktig del av Aker BPs samfunnsansvar. Hvert år tar selskapet inn mellom opptil 15 lærlinger innenfor en rekke disipliner. Halvard Lyngholm Hjorteland ble valgt ut blant nærmere 600 søkere.

19-åringen begynte å jobbe i Aker BP i august. Han er prosesslærling og skal jobbe på Ivar Aasen-feltet i Nordsjøen i den to år lange lærlingperioden.

Selv om Ivar Aasen ikke er en stor plattform så er utstyret og mengdene med olje og gass vi sender videre utrolig store. Det er dette prosessfaget handler om, og det jeg synes er så fascinerende.Halvard Lyngholm Hjorteland, lærling

Ivar Aasen ble satt i drift i desember 2016. Plattformen er en digital pilot i Aker BP. Det betyr bruk av håndholdte enheter og digital tvilling. Ivar Aasen er også den første bemannede plattformen på norsk sokkel som driftes fra land, nærmere bestemt fra Trondheim sentrum.

EN NY DIGITAL GENERASJON

Elleve lærlinger startet i Aker BP høsten 2019. De kommer fra hele landet, og er nå stasjonert på selskapets fem offshore-felt. De er lærlinger innen en rekke ulike fagområder som prosess, mekanisk og elektro.

– Det er en viktig del av vårt samfunnsoppdrag å sørge for at vi bidrar med å utdanne unge fagarbeidere som er viktig for vår og andre industrier. Ungdommen kan bidra med nye måter å løse oppgaver på, dessuten har de vokst opp i en ny digital generasjon, som vil være viktig for oss i framover, sier Stian Sætherbø, HR-leder i drift og feltutvikling i Aker BP.

Studenter som ønsker å sikre seg lærlingeplass hos oss må ha gode karakterer, minimalt med fravær, sosialt engasjement og være forberedt på å bidra i den enorme endringen bransjen vår vil gjennomgå i årene framover.Stian Sætherbø, HR-leder i drift og feltutvikling i Aker BP