nben

I Aker BP har de ansatte en sterk stemme i internkommunikasjonen. Vi jobber på flere geografiske steder, noen på land, og noen offshore. Moderne skyteknologi gjør det likevel mulig å kommunisere og samhandle raskt og effektivt. Målet er mer åpenhet, færre informasjonssiloer og bedre kunnskapsutveksling.

Hovedledelsen i Aker BP arrangerer allmøte hver måned – alltid med et strategisk viktig tema på dagsorden. Møtet ledes av en av selskapets unge talenter som har tilknytning til temaet, sammen med administrerende direktør Karl Johnny Hersvik. Mesteparten av allmøtet settes av til å besvare spørsmål fra ansatte.

Jeg vil at de ansatte virkelig skal utfordre ledelsen. Alle spørsmål er tillatt, og vi svarer alltid.Karl Johnny Hersvik, administrerende direktør

DIGITAL samhandling

Aker BP har fem kontorsteder på land og fem feltsenter offshore. I løpet av de siste 18 månedene har konsernledelsen reist ut til mange av disse i allmøter. Møtene strømmes til alle ansatte gjennom den viktigste interne kommunikasjonskanalen, Workplace by Facebook. Det er også her de ansatte kan stille spørsmål og stemme på sine favorittspørsmål. Alt er tilgjengelig på mobile enheter.

Jeg ønsker å minske avstanden mellom toppledelsen og de ansatte. Aker BP har vokst, og det er umulig for oss å være fysisk til stede overalt. Digitale kanaler gjør at vi kan være tilgjengelige og samarbeide når som helst, hvor som helst og med hvem som helst.Karl Johnny Hersvik

ÅPENHET OG DELING

Ledergruppen gir hver uke en oppdatering om beslutninger og viktige meldinger til hele Aker BP-teamet ved hjelp av en chatbot. I tillegg fremheves relevante strategiske saker på Workplace gjennom blogger fra ledelsen. Det er mulig for ansatte å gi tilbakemeldinger, og dermed fremmes en aktiv dialog med organisasjonen.

– Åpenhet og deling er nøkkelord for oss. Aker BPs suksess avhenger av vår evne til å ta i bruk kompetansen, kunnskapen og erfaringene i selskapet. Jeg tror digitale kanaler vil spille en viktig rolle på dette området i tiden framover, sier Hersvik, og fortsetter: La meg gi et godt eksempel på hva vi mener med åpenhet. Vi drøftet strategi og klima på et allmøte i september. Like etterpå opprettet vi en egen klimagruppe på Workplace for å fortsette en balansert debatt om hvilken rolle olje og gass kan spille i energimiksen framover. Vi bruker denne gruppen til å diskutere fakta, få inspirasjon fra andre, og ha en åpen linje der ansatte kan utfordre ledelsen i strategiske saker.