nben

Et av Aker BPs viktigste bidrag til energiskiftet er å øke energieffektiviteten i egen virksomhet. Dermed bidrar vi til å redusere de globale utslippene.

Framtiden krever en mer effektiv produksjon av olje og gass. Vi tror vi kan levere en utslippsintensitet under 5 kg CO2 per fat oljeekvivalenter (equity) fra 2020 og framover, og energieffektivitet er en viktig del av strategien for å oppnå dette, sier direktør HMS-direktør Marit Blaasmo i Aker BP.

I 2019 var Aker BPs CO2-intensitet under 7 kg CO2 per fat. Det er under halvparten av det globale gjennomsnittet i bransjen og under gjennomsnittet for operatører på norsk sokkel.

REDUSERER UTSLIPPENE MED 22.000 TONN

Kraftproduksjon offshore står for 80 prosent av Aker BPs CO2-utslipp og er et naturlig område for forbedringer.

Bruk av avansert digital teknologi på Skarv FPSO gir personell offshore og på land tilgang til intrikate data slik at de kan overvåke og tolke detaljert informasjon om driften.

Et resultat av det var av teamet på Skarv i 2019 oppdaget to muligheter til å øke energieffektiviteten. Den første handlet om å redusere eksporttrykket når gassen transporteres via Åsgard-rørledningen. Den andre var å redusere energibruken i gassrenseprosessen på FPSO-skipet.

Skarv sparer nå 3,9 MW kraft hvert år, noe som igjen reduserer drivgassforbruket med 26 MSm3 per dag. Dette fører til en årlig reduksjon i CO2-utslipp på 22.000 tonn i året fra 2020.

Jeg er svært stolt av det teamet på Skarv har oppnådd. Utslippsreduksjonene er et resultat av godt samarbeid mellom teamene på land og ute på feltet.Ine Dolve, direktør for Skarvfeltet

– Teamet utfordrer gamle arbeidsmetoder, og vi har jobbet sammen for å finne forbedringer ved hjelp av vår LEAN-strategi. For å nå målet om 30 prosent reduksjon i CO2-utslippene på Skarv, må vi utvikle modifiseringsprosjekter parallelt med videre forbedring på energioptimalisering. Vi jobber nå med å evaluere og utvikle et dampkraftprosjekt, fortsetter direktør for Skarvfeltet, Ine Dolve.

Aker BP tester også et verktøy for energioptimalisering. Dette er en digital plattform for beregning og kartlegging av energitap knyttet til enkeltkomponenter. Ambisjonen er å utvide prosjektet til et internasjonalt tiltak på tvers av geografi og operatører.

BEDRE LOGISTIKK = ENERGIOPTIMALISERING

I 2019 ble det etablert et nytt felles logistikk- og forsyningskonsept i den sørlige delen av Nordsjøen som skal støtte Ula, Tambar, Valhall, Gyda og produksjonsboring i området. Etter hvert som aktiviteten økte ble fartøyflåten brukt på smartere måter, i stedet for at antall fartøy økte.

– Vi har klart å forbedre tidsplaner og ruter for å skape fleksibilitet og kapasitet, noe som igjen har ført til reduserte kostnader og utslipp. Dette har vært nødvendig med tett samarbeid internt og med andre operatører. Belønningen er en reduksjon i årlige CO2-utslipp på 9.500 tonn, sier direktør for logistikk og driftsstøtte i Aker BP, Gunn Elin Hellegaard.

En ny transportrute for fartøy som støtter Skarv bidrar også til å redusere Aker BPs CO2-avtrykk. Omlegging av tidsplan i samarbeid med andre operatører i området har ført til redusert drivstofforbruk og årlige utslippskutt på 3.300 tonn CO2.