nben

Aker BP and the energy transition

Return value

Produce efficiently to return high value from oil & gass resources to our stakeholders

Reduce emissions

Reduce emissions from our operations focusing on the total footprint

Share

Contribute with data, know-how and technology to other industries

Kapitler

Fra administrerende direktør

2019 var året da temaene miljø, samfunnsansvar og selskapsstyring (Environment, Social and Governance – ESG) gikk fra debatt til en økonomisk realitet. Jeg er stolt over å si at ESG […]

Les mer

Vår tilnærming til bærekraft

I Aker BP streber vi etter å være en ansvarlig samfunnsaktør og en god arbeidsgiver. Vi mener at lokalsamfunnene vi jobber i bør dra nytte av vår tilstedeværelse, og gjennom […]

Les mer

Bidrar til et renere hav

Aker BP er en av grunnleggerne av senteret C4IR Norway (Centre for the Fourth Industrial Revolution Norway). Senteret har som mål utnytte ny teknologi for å bevare havet og redusere […]

Les mer

Energioptimalisering

Et av Aker BPs viktigste bidrag til energiskiftet er å øke energieffektiviteten i egen virksomhet. Dermed bidrar vi til å redusere de globale utslippene.

Les mer

Landet på Ula – ble med første flight hjem

Denne lille flaggermusen – med det vitenskapelige navnet “Nathusius pipistrelle”, eller trollflaggermus – var på besøk på Ula i fjor høst. Flaggermusarten står på rødlista over truede arter. Derfor ble […]

Les mer

Styrker operatørrollen gjennom læring

I 2019 rapporterte Aker BP utslipp på Ivar Aasen-feltet i Nordsjøen som var høyere enn de angitte grensene i utslippstillatelsen. Læring fra hendelsen har resultert i bedre prosesser og bedre […]

Les mer

Sterk involvering av arbeidstakere

Gjennom et eget prosjekt ønsker Aker BP å bli ledende på å involvere medarbeidere i den strategiske utviklingen av selskapet. Engasjement fra medarbeiderne er veldig viktig for at selskapet skal […]

Les mer

Et sammensveiset team i skyen

I Aker BP har de ansatte en sterk stemme i internkommunikasjonen. Vi jobber på flere geografiske steder, noen på land, og noen offshore. Moderne skyteknologi gjør det likevel mulig å […]

Les mer

Ledelsens høyre hånd

I 2019 har Nina Moi Vigdenes (32) hatt en plass ved bordet i Aker BPs øverste ledelse. Som seniorrådgiver for administrerende direktørs kontor var hennes ansvar å koordinere alle saker […]

Les mer

– Lone, du er god som gull!

Kine Anita Østlier har overlevd kreft. Gjennom et mentorskapsprogram har hun fått veiledning og støtte på veien tilbake til en normal hverdag av Lone Olstad i Aker BP.

Les mer

Håndplukket blant hundrevis av søkere

Å bidra til utvikling av fagarbeidere er en viktig del av Aker BPs samfunnsansvar. Hvert år tar selskapet inn mellom opptil 15 lærlinger innenfor en rekke disipliner. Halvard Lyngholm Hjorteland ble […]

Les mer

Like muligheter til å prestere

Gjennom stiftelsen VI bidrar Aker BP til at personer med nedsatt funksjonsevne skal få like muligheter til å prestere som personer uten funksjonsnedsettelse. -Så mange som en av ni innbyggere […]

Les mer