Teknisk sikkerhet engineering support

Arbeidssted

Stavanger, Norge

Søknadsfrist

16. juni 2024

Søk her

Aker BP har som mål å bli fremtidens lete- og produksjonsselskap ved å endre måten vi arbeider og opererer på. Vi setter nye standarder ved å fokusere på sikker produksjon og lave utslipp i olje- og gassindustrien.

Vi har store planer – vil du være med?

Denne stillingen er en del av Teknisk Sikkerhets-avdelingen som er organisert under Operations & Production i OPS (Operations business unit). Pga høy arbeidsbelastning i asset engineerings teamet og en stor kommende portefølje er det behov for ekstra kapasitet i avdelingen til å følge opp/støtte modifikasjonsprosjektene. Som senior teknisk sikkerhetsingeniør i Aker BP vil du bidra til sikker design og drift av Aker BP installasjoner. Du vil sikre teknisk integritet og barrierer i prosjektdesign, utførelses- og driftsfaser.

Typiske arbeidsoppgaver kan være:

 • Følge opp modifikasjonsprosjektene fra bestilling til det er overlevert, for å avlaste asset, sikre en tettere dialog og samhandling med modifikasjonsalliansen.
 • Sikre at prosjektene leveres til rett kvalitet ihht normer og krav.
 • Sikre tett dialog med asset engineering.
 • Delta på FAT, dokumentasjons gjennomgang og forskjellige ‘reviews’.

Kompetanse og kvalifikasjoner:

 • Master of Science eller Technology innen olje- og gassrelaterte emner, fortrinnsvis innenfor teknisk sikkerhet, risikostyring eller prosessrelaterte emner.
 • Minimum 5-10 års relevant erfaring innen olje og gass.
 • Høy kunnskap om regulatoriske krav og bransjestandarder.
 • Erfaring innen risikostudier, Hazid, Hazop, designgjennomganger, sikkerhetsstrategier, sikkerhetsfilosofier, barrierehåndtering, QRA etc.
 • God flerfaglig forståelse.
 • Gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner på norsk og engelsk.

Vi tror du vil trives i Aker BP hvis du kjenner deg igjen i dette:

 • SAFER-verdiene våre er grunnlaget for alt vi gjør. Å jobbe hos oss betyr at du identifiserer deg med å være Søkende, Ansvarlig, Forutsigbar, Engasjert og Respektfull.
 • Samarbeid er selve kjernen i Aker BP. Å jobbe hos oss betyr at du ønsker å være en del av One Team-kulturen vår.
 • I Aker BP setter vi sikkerheten først. Når du jobber hos oss, forventer vi at du gjør det samme.
 • Du er pålitelig og liker å levere det du har påbegynt.
 • Du liker å jobbe i team og kommuniserer godt og effektivt.

Vår forpliktelse overfor deg:

 • Vi er overbevist om at mangfold er en viktig faktor for suksess, og at alle i Aker BP skal føle seg involvert, inkludert og respektert.
 • Vi vil at du skal utvikle deg. Derfor er vi opptatt av å gi deg variert erfaring og øke kompetansen din slik at du kan bygge en CV for fremtiden!
 • Vi tilbyr deg en konkurransedyktig kompensasjonspakke, inkludert et aksjespareprogram og en solid pensjonsordning.
 • Vi vet at helse og balansen mellom jobb og privatliv er viktige faktorer for trivsel på jobben. Derfor har vi gode kantineordninger, treningsfasiliteter og fleksible arbeidstider.
 • Hvis noe skulle skje med deg, sørger vi for at du får hjelp fra bedriftshelsetjenesten og forsikringsprogrammene våre.
 • Kontorene våre er universelt utformet – tilgjengelig for alle.

Lokasjon: Stavanger

Søknadsfrist: 16.06.2024

Bakgrunnssjekk vil bli utført etter samtykke fra relevante kandidater. Vi ber deg om å legge ved vitnemål/karakterutskrift sammen med søknaden.

Kontaktinformasjon: Ine Jøssang Haugen, ine.jossang.haugen@akerbp.com

Om Aker BP

Aker BP is a company engaged in exploration, field development and production of oil and gas on the Norwegian continental shelf. The company operates six field centres: Alvheim, Ivar Aasen, Skarv, Edvard Grieg, Ula and Valhall, and is a partner in the Johan Sverdrup field. Our headquarter is in Fornebu, outside of Oslo, and we have offices in Stavanger, Trondheim, Harstad and Sandnessjøen.