Tekniker – brannslukkesystemer i SMART vedlikehold

Arbeidssted

Stavanger, Norge

Søknadsfrist

15. juli 2022

Søk her

Aker BPs visjon er å bli det ledende lete- og produksjonsselskapet innenfor olje og gass. Det skal vi få til ved å utvinne naturressursene med lave utslipp og kostnader, samtidig som vi skaper arbeidsplasser, og verdier til eiere og samfunnet. Målt i produksjon er vi et av de største uavhengige børsnoterte oljeselskapene i Europa. Vi har store fremtidsplaner, som inkluderer videre vekst og et ønske om å forbedre næringen.

Vi ser etter deg som er nytenkende, engasjert og ivrig etter å bidra til å bygge opp et nytt kampanjebasert vedlikeholdskonsept i Aker BPs Specialised Maintenance and Resource Team (SMART). Her vil du jobbe med både planlegging og utførelse av brannteknisk vedlikehold offshore, samt drive opplæring, videreutvikling og kontinuerlig forbedring av vedlikeholdsprogrammer.

I oppstartsfasen vil du også bidra til å bygge opp konsept og rutiner innenfor eget fagfelt, og en innledende periode på land må påregnes.

Typiske arbeidsoppgaver vil være:

 • Forberede og planlegge arbeidspakker
 • Kontrollere og verifisere vedtatt arbeidspakke
 • Samarbeide med ledelse og aktuelle faggrupper inkludert leverandører iht. gjeldende rutiner, avtaler og behov samt delta i relevante møter
 • Løse planlagte og uforutsette arbeidsoppgaver effektivt og iht. gitte krav
 • Rapportere relevante forhold om anlegg og tilhørende utstyr iht. etablerte rutiner og behov
 • Følge regler, forskrifter og beste praksis og se til at nødvendige tillatelser, godkjennelser og sertifikater alltid foreligger og er oppdaterte
 • Delta i feilsøking på aktuelle systemer
 • Foreslå forbedringer og drive kontinuerlig forbedring
 • Bidra til kompetanseutvikling innenfor egen disiplin og være en driver for personlig utvikling
 • Sørge for punktlig oppfølging av status, planer og arbeidsoppgaver mot Asset
 • Utføre andre relevante oppgaver pålagt av leder, eks. delta i granskning, drive fjernstøtte, støtte til Engineering og OST
 • Tett samarbeid med relevant ingeniørkompetanse onshore
 • Høyt fokus og etterlevelse av SAFER verdiene

Kvalifikasjoner:

 • Relevant fagbrev
 • Praktisk erfaring innen aktive slukkesystemer onshore/offshore
 • Erfaring med vedlikeholdsplanlegging er ønskelig

Vi tror du vil trives i Aker BP hvis du kjenner deg igjen i dette:

 • SAFER-verdiene ligger som et grunnlag for alt vi gjør. Skal du jobbe hos oss må du identifisere seg med å være søkende, ansvarlig, forutsigbar, engasjert og respektfull
 • Samarbeid er selve kjernen i Aker BP, og vi leter etter folk som vil bli en del av vår ONETEAM-kultur
 • Vi forsøker alltid å spille hverandre gode. Hvis du er flink til å kommunisere, jobber vi godt sammen
 • Hos oss er det stor aktivitet, derfor er det viktig at du er strukturert og flink til å prioritere
 • Skal vi lykkes i fremtiden må vi forbedre oss, derfor er du nødt til å ha et sterkt ønske om å hele tiden bli bedre og jobbe smartere

Hva vi kan tilby deg:

 • Vi vil at du skal utvikle deg. Derfor er vi opptatt av å gi deg variert erfaring og heve din kompetanse, slik at du kan bygge en CV for fremtiden!
 • Vi vil ha de beste hodene som har tro på det vi jobber mot. Er du en av dem vil du bli tilbudt konkurransedyktig lønn, mulighet for bonus, aksjespareprogram og god pensjonsordning
 • Vi vet at god helse og balanse mellom arbeid og fritid er nøkkelfaktorer til folks trivsel. Derfor har vi gode kantiner, treningsfasiliteter og fleksibilitet både med tanke på arbeidstid og arbeidssted
 • Hos oss tar vi vare på hverandre. Hvis noe skjer deg, så skal vi sørge for at du får hjelp gjennom bedriftshelsetjenesten og forsikringsordningene våre

Vi i Aker BP er overbevist om at mangfold er et viktig element for å lykkes, og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke.

Lokasjon: Stavanger/Offshore

Søknadsfrist: 15.07.2022

Etter samtykke fra aktuelle kandidater, vil bakgrunnssjekk bli gjennomført. Vi ber om at du legger ved vitnemål/karakterutskrift med søknaden din.

Kontaktinformasjon: Gunnar Bø Heddeland – gunnar.bo.heddeland@akerbp.com

Hver dag jobber vi i Aker BP for sikker, pålitelig og kostnadseffektiv utvinning av olje og gass, som brukes til energi og varer vi trenger.

Vi er endringsvillige, og vil bli ledende ved å prestere enda bedre i morgen enn vi gjorde i dag. Samtidig som vi vokser videre, må vi produsere med minst mulig utslipp og lave kostnader.

Samarbeid mellom leverandører, allianser, land og hav er selve kjernen i Aker BP. Sammen med Aker-selskapene og partnerne våre løser vi store utfordringer ved å kombinere investeringsvilje, digitalisering og ny teknologi med kompetansen til kreative problemløsere.

Vi oppnår gode resultater ved å utnytte våre sterke sider, samtidig som vi tar vare på hverandre i et trygt, sikkert og inkluderende arbeidsmiljø.

Vi kaller det ONETEAM – det er ikke dem eller oss – det er vi.

Om Aker BP

Aker BP is an exploration and production company on the Norwegian Continental Shelf. We are one of the largest independent oil companies in Europe, and we have significant ambitions. The company targets further opportunities for growth and value creation through both exploration and merger and acquisition activities.