Sustainability Professional – ESG

Arbeidssted

Lysaker, Norge

Søknadsfrist

21. august 2022

Søk her

Aker BPs visjon er å bli det ledende lete- og produksjonsselskapet innenfor olje og gass. Det skal vi få til ved å utvinne naturressursene med lave utslipp og kostnader, samtidig som vi skaper arbeidsplasser, og verdier til eiere og samfunnet. Målt i produksjon er vi et av de største uavhengige børsnoterte oljeselskapene i Europa. Vi har store fremtidsplaner, som inkluderer videre vekst og et ønske om å forbedre næringen.

Vår strategi for å møte verdens økende energibehov og samtidig bidra til å redusere utslipp er tredelt: Vi skal levere den reneste oljen og gassen, skape inntekter som kan brukes i forbindelse med energiskiftet og bidra til byggingen av en bærekraftig fremtid. Vi er overbevist om at vi kan være en del av løsningen som kreves for å møte en av vår tids største utfordringer – klimaforandringene.

Bærekraftsteamet er en del av avdelingen for Corporate Strategy and Sustainability i Aker BP og har ansvar for selskapets ambisjoner og planer innen bærekraft, klimastrategi, dekarbonisering og ESG-rapportering.

Aker BPs rapportering på bærekraft og ESG blir viktigere og viktigere, og kan direkte linkes til selskapets posisjonering og verdsettelse i aksjemarkedet. Vi søker derfor en dyktig og engasjert person til å være ansvarlig for Aker BPs bærekraftsrapportering og ESG rating. Stillingen vil rapportere til Sustainability Manager, og være en integrert del av bærekraftsteamet.

Typiske arbeidsoppgaver vil være:

 • Være prosjektleder for Bærekraftsrapporten: Selskapets viktigste dokument for bærekraftsstrategi og -performance. Jobbe tett med alle som gir input til denne.
 • Til enhver tid være oppdatert på gjeldende standarder, lovverk og rapporteringskrav og være en rådgiver til ulike forretningsområder. Samarbeide med øvrige funksjoner innen HMS og Finans for å utgjøre selskapets kompetansesenter på ESG-krav
 • Utvikle og forvalte Aker BPs strategi for ESG rating og -rapportering
 • Vedlikeholde en forståelse for hele selskapets ESG-profil og -aktivitet
 • Forvalte en strategi for hvilke rapporteringer vi skal prioritere, samt hvilke budskap vi skal formidle til ratingselskap, kapitalmarked og øvrige interessenter
 • Forstå Aker BPs posisjon versus sammenlignbare selskaper, kapitalmarkedets behov og vurdering av selskapet, og bruke dette til å informere strategiutvikling. Samarbeide med Investor Relations-avdelingen
 • Eie selskapets ESG-rapportering
 • Sette i gang de rette rapporteringene, koordinere input fra øvrige ressurser, prosjektlede og i noen tilfeller gjennomføre enkelte rapporteringer selv, samt kvalitetssikre at Aker BPs rapportering er i samsvar med strategien
 • Holde dialog med ratingselskaper gjennom året
 • Være en del av bærekraftsteamet og støtte strategiprosjekter i selskapet
 • Drive intern kommunikasjon og opplæring rundt Aker BPs bærekraftstrategi

Kvalifikasjoner:

 • Høyere utdanning innen økonomi eller naturvitenskapelige fag
 • Kunnskap om gjeldende lovverk, regulering og rapporteringsstandarder, samt forståelse for fremtidig utvikling innen disse
 • Motivasjon og forståelse for å oversette Aker BPs bærekraftstrategi og -resultater til effektiv ESG-rapportering
 • Flytende i engelsk og norsk språk, både muntlig og skriftlig

Vi tror du vil trives i Aker BP hvis du kjenner deg igjen i dette:

 • SAFER-verdiene ligger som et grunnlag for alt vi gjør. Skal du jobbe hos oss må du identifisere seg med å være søkende, ansvarlig, forutsigbar, engasjert og respektfull.
 • Samarbeid er selve kjernen i Aker BP, og vi leter etter folk som vil bli en del av vår ONETEAM-kultur.
 • Vi jobber i et dynamisk arbeidsmiljø, er du fleksibel vil du like deg her.
 • Fremtiden i vår næring vil være preget av store forandringer, du bør derfor være endringsvillig.
 • Vi er en bransje i en brytningstid, derfor er det viktig at du ser muligheter heller enn en trusler.
 • Skal vi lykkes i fremtiden må vi forbedre oss, derfor er du nødt til å ha et sterkt ønske om å hele tiden bli bedre og jobbe smartere.

Hva vi kan tilby deg:

 • Vi vil at du skal utvikle deg. Derfor er vi opptatt av å gi deg variert erfaring og heve din kompetanse, slik at du kan bygge en CV for fremtiden!
 • Vi vil ha de beste hodene som har tro på det vi jobber mot. Er du en av dem vil du bli tilbudt konkurransedyktig lønn, mulighet for bonus, aksjespareprogram og god pensjonsordning.
 • Vi vet at god helse og balanse mellom arbeid og fritid er nøkkelfaktorer til folks trivsel. Derfor har vi gode kantiner, treningsfasiliteter og fleksibilitet både med tanke på arbeidstid og arbeidssted.
 • Hos oss tar vi vare på hverandre. Hvis noe skjer deg, så skal vi sørge for at du får hjelp gjennom bedriftshelsetjenesten og forsikringsordningene våre.

Vi i Aker BP er overbevist om at mangfold er et viktig element for å lykkes, og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke.

Lokasjon: Oslo (minst tre dager i uken), noe reising

Søknadsfrist: 21.08.2022, søknader blir vurdert fortløpende

Etter samtykke fra aktuelle kandidater, vil bakgrunnssjekk bli gjennomført. Vi ber om at du legger ved vitnemål/karakterutskrift med søknaden din.

Kontaktinformasjon: Rada Bikineyeva, rada.bikineyeva@akerbp.com

Hver dag jobber vi i Aker BP for sikker, pålitelig og kostnadseffektiv utvinning av olje og gass, som brukes til energi og varer vi trenger.

Vi er endringsvillige, og vil bli ledende ved å prestere enda bedre i morgen enn vi gjorde i dag. Samtidig som vi vokser videre, må vi produsere med minst mulig utslipp og lave kostnader.

Samarbeid mellom leverandører, allianser, land og hav er selve kjernen i Aker BP. Sammen med Aker-selskapene og partnerne våre løser vi store utfordringer ved å kombinere investeringsvilje, digitalisering og ny teknologi med kompetansen til kreative problemløsere.

Vi oppnår gode resultater ved å utnytte våre sterke sider, samtidig som vi tar vare på hverandre i et trygt, sikkert og inkluderende arbeidsmiljø.

Vi kaller det ONETEAM – det er ikke dem eller oss – det er vi.

Om Aker BP

Aker BP is an exploration and production company on the Norwegian Continental Shelf. We are one of the largest independent oil companies in Europe, and we have significant ambitions. The company targets further opportunities for growth and value creation through both exploration and merger and acquisition activities.