Sommerstudent 2023 – Supply Chain Management

Arbeidssted

Stavanger, Norge

Søknadsfrist

2. oktober 2022

Søk her

Aker BPs visjon er å bli det ledende lete- og produksjonsselskapet innenfor olje og gass. Det skal vi få til ved å utvinne naturressursene med lave utslipp og kostnader, samtidig som vi skaper arbeidsplasser, og verdier til eiere og samfunnet. Målt i produksjon er vi et av de største uavhengige børsnoterte oljeselskapene i Europa. Vi har store fremtidsplaner, som inkluderer videre vekst og et ønske om å forbedre næringen.

Sommerjobb i Aker BP gir deg 6-8 ukers praktisk erfaring innenfor et aktuelt fagområde. Dette vil gi et innblikk i hvordan en mulig videre karriere i et av de største oljeselskapene på norsk sokkel kan være. Du vil bli kjent med andre studenter, bygge profesjonelt nettverk og få faglig støtte fra mer erfarne kollegaer.

Supply Chain Management er en sentral enhet i Aker BP som leder arbeidet med å etablere kontrakter og innovative allianseavtaler med leverandørindustrien, står for innkjøp av varer og tjenester og styrer lagerbeholdning for å sikre kontinuerlig drift av våre offshore installasjoner. Vi i Supply Chain Management jobber tett sammen med de operative enhetene samt flere andre støttefunksjoner som finans, forretningsutvikling og forbedring.

Hos oss vil du få erfaring med kommersielt arbeid, rekvisisjon og innkjøp av varer og tjenester, kontrakter og lagerstyring. Du vil få erfaring i en enhet som jobber mye med digitalisering, hvor vi satser på å utvikle våre egne kompetanser sammen med morgendagens teknologi og systemer for å forbedre våre leveranser.

Typiske arbeidsoppgaver kan være:

  • Systematisering og analyse av prisindekser
  • Støtte til rekvisisjoner, innkjøp og lagerstyring
  • Opplasting og vedlikehold av kontraktsprislister i våre datasystemer
  • Strukturere, bygge og vedlikeholde kommersielle analysemodeller

Kvalifikasjoner:

  • Du er masterstudent innen relevant fagområde, for eksempel supply chain management, juridiske fag, ingeniørfag, matematikk eller lignende, gjerne med kvantitative fag i fagkretsen
  • Du må være analytisk og kunne jobbe selvstendig
  • Du har gode skriftlig og muntlig formuleringsevner både på norsk og engelsk

Vi tror du vil trives i Aker BP hvis du kjenner deg igjen i dette:

  • SAFER-verdiene ligger som et grunnlag for alt vi gjør. Skal du jobbe hos oss må du identifisere seg med å være søkende, ansvarlig, forutsigbar, engasjert og respektfull.
  • Samarbeid er selve kjernen i Aker BP, og vi leter etter folk som vil bli en del av vår ONETEAM-kultur.
  • Er initiativrik og opptatt av kontinuerlig forbedring

Vi i Aker BP er overbevist om at mangfold er et viktig element for å lykkes, og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke.

Lokasjon: Stavanger

Send oss litt om deg selv, CV og karakterutskrift innen: 02.10.2022

Søknader uten vedlagte vitnemål/karakterutskrifter vil ikke bli vurdert.

Kontaktinformasjon: Charlotte Lundevik – charlotte.lundevik@akerbp.com

Hver dag jobber vi i Aker BP for sikker, pålitelig og kostnadseffektiv utvinning av olje og gass, som brukes til energi og varer vi trenger.

Vi er endringsvillige, og vil bli ledende ved å prestere enda bedre i morgen enn vi gjorde i dag. Samtidig som vi vokser videre, må vi produsere med minst mulig utslipp og lave kostnader.

Samarbeid mellom leverandører, allianser, land og hav er selve kjernen i Aker BP. Sammen med Aker-selskapene og partnerne våre løser vi store utfordringer ved å kombinere investeringsvilje, digitalisering og ny teknologi med kompetansen til kreative problemløsere.

Vi oppnår gode resultater ved å utnytte våre sterke sider, samtidig som vi tar vare på hverandre i et trygt, sikkert og inkluderende arbeidsmiljø.

Vi kaller det ONETEAM – det er ikke dem eller oss – det er vi.

Om Aker BP

Aker BP is an exploration and production company on the Norwegian Continental Shelf. We are one of the largest independent oil companies in Europe, and we have significant ambitions. The company targets further opportunities for growth and value creation through both exploration and merger and acquisition activities.