Sommerstudent 2023 – Prosjektingeniør

Arbeidssted

Stavanger, Norge

Søknadsfrist

2. oktober 2022

Søk her

Aker BPs visjon er å bli det ledende lete- og produksjonsselskapet innenfor olje og gass. Det skal vi få til ved å utvinne naturressursene med lave utslipp og kostnader, samtidig som vi skaper arbeidsplasser, og verdier til eiere og samfunnet. Målt i produksjon er vi et av de største uavhengige børsnoterte oljeselskapene i Europa. Vi har store fremtidsplaner, som inkluderer videre vekst og et ønske om å forbedre næringen.

Sommerjobb i Aker BP gir deg 6-8 ukers praktisk erfaring innenfor et aktuelt fagområde. Dette vil gi et innblikk i hvordan en mulig videre karriere i et av de største oljeselskapene på norsk sokkel kan være. Du vil bli kjent med andre studenter, bygge profesjonelt nettverk og få faglig støtte fra mer erfarne kollegaer.

Prosjektavdelingen er ansvarlig for å levere prosjekter fra et lovende funn er identifisert, og helt frem til installasjonene er ferdig bygget og overlevert til driftsorganisasjonen. Prosjektledelse, konseptutvikling, prosjektkontroll, analyse, forbedring og digitalisering er sentrale komponenter. Aker BP benytter seg av en innovativ form for samarbeid med strategiske partnere gjennom allianser. En fundamental forutsetning for dette er tett samarbeid mellom partnerne, korte beslutningslinjer og prestasjoner på høyt nivå.

I din rolle hos oss i sommer vil du enten bistå med prosjektstyringselement relatert til utbyggingsprosjekter, eller med analyse og forbedring av prosjektgjennomføring på tvers av Aker BP porteføljen.

Typiske arbeidsoppgaver kan være:

 • Deltakelse i pågående utviklingsprosjekter innen det aktuelle feltet
 • Analyse av hvordan prosjektene leverer
 • Forbedring av prosesser, metoder og verktøy for fremtidige prosjekter
 • Utvikling og implementering av ny digital teknologi

Kvalifikasjoner:

 • På vei mot Master innen tekniske eller økonomiske fag, gjerne med fag innen prosjektledelse
 • Interesse for utvikling av programvare og dataanalyse vil være en fordel
 • Engelsk vil være arbeidsspråket

Vi tror du vil trives i Aker BP hvis du kjenner deg igjen i dette:

 • SAFER-verdiene ligger som et grunnlag for alt vi gjør. Skal du jobbe hos oss må du identifisere seg med å være søkende, ansvarlig, forutsigbar, engasjert og respektfull.
 • Samarbeid er selve kjernen i Aker BP, og vi leter etter folk som vil bli en del av vår ONETEAM-kultur.
 • Er initiativrik og opptatt av kontinuerlig forbedring
 • Kommuniserer tydelig og er komfortabel med å formidle budskap til større grupper

Vi i Aker BP er overbevist om at mangfold er et viktig element for å lykkes, og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke.

Lokasjon: Stavanger

Send oss litt om deg selv, CV og karakterutskrift innen: 02.10.2022

Søknader uten vedlagte vitnemål/karakterutskrifter vil ikke bli vurdert.

Kontaktinformasjon: Oddrun Hjertaas – oddrun.hjertaas@akerbp.com

Hver dag jobber vi i Aker BP for sikker, pålitelig og kostnadseffektiv utvinning av olje og gass, som brukes til energi og varer vi trenger.

Vi er endringsvillige, og vil bli ledende ved å prestere enda bedre i morgen enn vi gjorde i dag. Samtidig som vi vokser videre, må vi produsere med minst mulig utslipp og lave kostnader.

Samarbeid mellom leverandører, allianser, land og hav er selve kjernen i Aker BP. Sammen med Aker-selskapene og partnerne våre løser vi store utfordringer ved å kombinere investeringsvilje, digitalisering og ny teknologi med kompetansen til kreative problemløsere.

Vi oppnår gode resultater ved å utnytte våre sterke sider, samtidig som vi tar vare på hverandre i et trygt, sikkert og inkluderende arbeidsmiljø.

Vi kaller det ONETEAM – det er ikke dem eller oss – det er vi.

Om Aker BP

Aker BP is an exploration and production company on the Norwegian Continental Shelf. We are one of the largest independent oil companies in Europe, and we have significant ambitions. The company targets further opportunities for growth and value creation through both exploration and merger and acquisition activities.