Sommerstudent 2023 – Økonomisk Analyse

Arbeidssted

Trondheim, Norge

Søknadsfrist

2. oktober 2022

Søk her

Aker BPs visjon er å bli det ledende lete- og produksjonsselskapet innenfor olje og gass. Det skal vi få til ved å utvinne naturressursene med lave utslipp og kostnader, samtidig som vi skaper arbeidsplasser, og verdier til eiere og samfunnet. Målt i produksjon er vi et av de største uavhengige børsnoterte oljeselskapene i Europa. Vi har store fremtidsplaner, som inkluderer videre vekst og et ønske om å forbedre næringen.

Sommerjobb i Aker BP gir deg 6-8 ukers praktisk erfaring innenfor et aktuelt fagområde. Dette vil gi et innblikk i hvordan en mulig videre karriere i et av de største oljeselskapene på norsk sokkel kan være. Du vil bli kjent med andre studenter, bygge profesjonelt nettverk og få faglig støtte fra mer erfarne kollegaer.

Ønsker du å bidra til at Aker BP tar verdiskapende valg?

I Analyse-teamet vil du bidra med kvantitativ finansiell analyse av investeringsbeslutninger, presentere anbefalinger for beslutningstakere og arbeide med forbedring av beslutningsmaterial og metode. Du vil jobbe i tverrfaglig prosjektteam av geologer og ingeniører, med ansvar for å ivareta det kommersielle perspektivet i prosjektene. Vi trenger deg som kan være med å utfordre våre arbeidsmetoder, videreutvikle våre analyseverktøy og bidra til at avdelingen legger frem innsiktsfulle analyser. Du vil være en integrert del av Analyse-teamet med god faglig støtte.

Typiske arbeidsoppgaver kan være:

 • Utføre økonomisk analyse av ulik kompleksitet og forberede beslutningsmaterial basert på disse analysene
 • Forbedre verdsettelsesmodeller (Excel)
 • Videreutvikle beslutningsmaterial (Powerpoint, Power BI)
 • Utfordre og forbedre metode for investeringsbeslutning

Kvalifikasjoner:

 • Du er masterstudent innen kvantitative emner, slik som; Finansiell økonomi, Industriell økonomi, Matematikk, Statistikk
 • Du håndterer Microsoft Excel
 • Du har gjerne kjennskap til Power BI eller andre forretningsanalyseverktøy
 • Du har gode skriftlig og muntlig formuleringsevner både på norsk og engelsk

Vi tror du vil trives i Aker BP hvis du kjenner deg igjen i dette:

 • SAFER-verdiene ligger som et grunnlag for alt vi gjør. Skal du jobbe hos oss må du identifisere seg med å være søkende, ansvarlig, forutsigbar, engasjert og respektfull.
 • Samarbeid er selve kjernen i Aker BP, og vi leter etter folk som vil bli en del av vår ONETEAM-kultur.
 • Er initiativrik og opptatt av kontinuerlig forbedring
 • Kommuniserer tydelig og er komfortabel med å formidle budskap til større grupper

Vi i Aker BP er overbevist om at mangfold er et viktig element for å lykkes, og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke.

Lokasjoner: Stavanger, Trondheim eller Bærum. Opplys om preferanse i din søknad.

Send oss litt om deg selv, CV og karakterutskrift innen: 02.10.2022

Søknader uten vedlagte vitnemål/karakterutskrifter vil ikke bli vurdert.

Kontaktinformasjon: Martine Midtsand Hovland, martine.midtsand.hovland@akerbp.com

Hver dag jobber vi i Aker BP for sikker, pålitelig og kostnadseffektiv utvinning av olje og gass, som brukes til energi og varer vi trenger.

Vi er endringsvillige, og vil bli ledende ved å prestere enda bedre i morgen enn vi gjorde i dag. Samtidig som vi vokser videre, må vi produsere med minst mulig utslipp og lave kostnader.

Samarbeid mellom leverandører, allianser, land og hav er selve kjernen i Aker BP. Sammen med Aker-selskapene og partnerne våre løser vi store utfordringer ved å kombinere investeringsvilje, digitalisering og ny teknologi med kompetansen til kreative problemløsere.

Vi oppnår gode resultater ved å utnytte våre sterke sider, samtidig som vi tar vare på hverandre i et trygt, sikkert og inkluderende arbeidsmiljø.

Vi kaller det ONETEAM – det er ikke dem eller oss – det er vi.

Om Aker BP

Aker BP is an exploration and production company on the Norwegian Continental Shelf. We are one of the largest independent oil companies in Europe, and we have significant ambitions. The company targets further opportunities for growth and value creation through both exploration and merger and acquisition activities.