Prosess tekniker – Project support PWP

Arbeidssted

Stavanger, Lysaker, Norge

Søknadsfrist

29. februar 2024

Søk her

Aker BP har som mål å bli fremtidens lete- og produksjonsselskap ved å endre måten vi arbeider og opererer på. Vi setter nye standarder ved å fokusere på sikker produksjon og lave utslipp i olje- og gassindustrien.

Vi har store planer – vil du være med?

PWP Fixed Facilities Alliansen søker en motivert og dyktig prosesstekniker. Som medlem av PreOPS vil du jobbe tett sammen med de andre leveranselinjene i FFA for å sikre et sluttprodukt som er iht. funksjonelle krav, og som kan driftes på en sikker og effektiv måte. Du vil også jobbe tett sammen med de andre Alliansene i PWP-Fenris prosjektet for å sikre et funksjonelt ende-til-ende design, samt være med å planlegge for Commissioning og oppstart av anlegget.

Varighet i prosjektrolle er frem til høsten 2027. Prosjektoppgavene innbefatter også installasjon, ferdigstilling og Start-Up offshore.

Typiske arbeidsoppgaver kan være:

 • Sitte integrert med Engineering og bidra med operativ kompetanse innenfor eget fagfelt.
 • Gi innspill til forbedringer, forenklinger og finne de beste mulighetene for drift.
 • Delta på tekniske gjennomganger Hazop/Risikovurderinger/Arbeidsmiljø
 • Delta i utvikling av arbeidsprosesser og operasjonsprosedyrer,
 • Oppfølging av Simulatorleveranse og ‘One-Button’ Start-Up.
 • Bidra med operativ- / brukererfaring i tilbudsevalueringer/ innkjøpspakker.
 • Deltagelse på FAT, testing og ferdigstillelse
 • Deltakelse i Installasjon, commissioning og oppstart av utstyr på byggeplass.

Kompetanse og kvalifikasjoner:

 • Relevant fagbrev – prosess kjemi
 • Offshore erfaring
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne. Må kunne beherske engelsk- skriftlig og muntlig
 • Det er krav til at du skal kunne reise offshore i denne stillingen. GSK og Helsesertifikat

Vi tror du vil trives i Aker BP hvis du kjenner deg igjen i dette:

 • SAFER-verdiene våre er grunnlaget for alt vi gjør. Å jobbe hos oss betyr at du identifiserer deg med å være Søkende, Ansvarlig, Forutsigbar, Engasjert og Respektfull.
 • Samarbeid er selve kjernen i Aker BP. Å jobbe hos oss betyr at du ønsker å være en del av OneTeam-kulturen vår.
 • I Aker BP setter vi sikkerheten først. Når du jobber hos oss, forventer vi at du gjør det samme.
 • Du søker nye perspektiver, ser nye innfallsvinkler og forbedringsmuligheter.
 • Du liker å se helheten og hvordan ting henger sammen.

Vår forpliktelse overfor deg:

 • Vi er overbevist om at mangfold er en viktig faktor for suksess, og at alle i Aker BP skal føle seg involvert, inkludert og respektert.
 • Vi vil at du skal utvikle deg. Derfor er vi opptatt av å gi deg variert erfaring og øke kompetansen din slik at du kan bygge en CV for fremtiden!
 • Vi tilbyr deg en konkurransedyktig kompensasjonspakke, inkludert et aksjespareprogram og en solid pensjonsordning.
 • Vi vet at helse og balansen mellom jobb og privatliv er viktige faktorer for trivsel på jobben. Derfor har vi gode kantineordninger, treningsfasiliteter og fleksible arbeidstider.
 • Hvis noe skulle skje med deg, sørger vi for at du får hjelp fra bedriftshelsetjenesten og forsikringsprogrammene våre.
 • Kontorene våre er universelt utformet – tilgjengelig for alle.

Lokasjoner: Prosjektet er i hovedsak lokalisert i Oslo (Lysaker), men også på våre kontorer i Stavanger. I en byggefase vil lokasjon være verft og underleverandører, før en går over i fast offshorerotasjon når prosjektet kommer i Hook-up og Commissioning fase.

Søknadsfrist: 29.02.2024

Bakgrunnssjekk vil bli utført etter samtykke fra relevante kandidater. Vi ber deg om å legge ved vitnemål/karakterutskrift sammen med søknaden.

Kontaktinformasjon:

Roar Haugen, roar.haugen@akerbp.com,

Sverre Birk, Sverre.birk@akerbp.com

Om Aker BP

Aker BP is a company engaged in exploration, field development and production of oil and gas on the Norwegian continental shelf. The company operates six field centres: Alvheim, Ivar Aasen, Skarv, Edvard Grieg, Ula and Valhall, and is a partner in the Johan Sverdrup field. Our headquarter is in Fornebu, outside of Oslo, and we have offices in Stavanger, Trondheim, Harstad and Sandnessjøen.