Process Technician

Arbeidssted

Stavanger, Norge

Søknadsfrist

28. august 2022

Søk her

Aker BPs visjon er å bli det ledende lete- og produksjonsselskapet innenfor olje og gass. Det skal vi få til ved å utvinne naturressursene med lave utslipp og kostnader, samtidig som vi skaper arbeidsplasser, og verdier til eiere og samfunnet. Målt i produksjon er vi et av de største uavhengige børsnoterte oljeselskapene i Europa. Vi har store fremtidsplaner, som inkluderer videre vekst og et ønske om å forbedre næringen.

Prosjektstøtte via SMART Ressurspool – Prosess Tekniker

Fixed Faxility Alliansen (FFA) har et stort arbeid foran seg med leveranse av Valhall New Central Platform (NCP) og King Lear prosjektene som skal tilknyttes Valhall.

Her er store muligheter for operativt personell til å delta for å bidra til at dette blir så gode og operasjonsvennlige prosjekter som mulig for å sikre levetid på Valhall.

Dette er en god mulighet for offshore personell til å få et unikt og godt innblikk i prosjektorganisasjonene, samt å være med å påvirke fremtidige løsninger. Varighet i prosjektrolle er frem til 31.12.2027

Rollen vi ser behov for er:

 • Driftsoperatør (CCR kompetanse)

Etter endt midlertidig prosjektrolle:

 • Når engasjement i prosjekt er over går du inn som en del av SMART Ressurspool. SMART Ressurspool har som hovedoppgave å supplere offshorepersonell ut til de respektive offshoreorganisasjonene når det oppstår et midlertidig behov, støtte til prosjekter, ekstra vedlikeholdsstøtte og lignende. Ressurspoolen skal også ha personell med kompetanse for bemanning av Normalt Ubemannede Installasjoner (NUI) for å ivareta brønnintervensjoner, vedlikeholds-backlog og CAPEX-prosjekter på NUI. Arbeidsrotasjon i SMART Ressurspool er normal 2-4 rotasjon. For å unngå at personell blir værende på kun ett asset skal det etterstrebes å bytte asset etter fullførte oppdrag med mer enn to års varighet. Dette gjøres for å sikre erfaringsoverføring mellom assetene samt for å tilrettelegge for personlig videreutvikling.

Lønnsordning:

 • Betingelser vurderes i henhold til ordninger i SMART

Typiske arbeidsoppgaver vil være:

I Feed fase:

 • Sitte integrert med Engineering og bidra med operativ kompetanse innen eget fagfelt.
 • Delta på tekniske gjennomganger Hazop/Risikovurderinger/ Arbeidsmiljø
 • Bidra med operativ- / brukererfaring i tilbudsevalueringer/ innkjøpspakker

I Execute fase:

 • Byggeoppfølging innen eget fagfelt, både på verft og hos underleverandører
 • Delta i MC punch/ FAT testing
 • Delta i planlegging og utføre Comissioning
 • Delta i utarbeiding av driftsdokumentasjon
 • Delta i systemhandover RFOC
 • Utstasjonering på verft samt noe reisevirksomhet må regnes med

Arbeidsoppgaver etter endt prosjekt:

 • Støtte asset innenfor eget fagfelt
 • Bidra til kontinuerlig forbedring både i SMART og i asset
 • Bidra til kulturbygging på tvers av felt

Kvalifikasjoner:

 • Relevant fagbrev
 • CCR erfaring
 • Valhall Kjennskap/bakgrunn vil være en fordel
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne. Må kunne beherske engelsk- skriftlig og muntlig

Vi tror du vil trives i Aker BP hvis du kjenner deg igjen i dette:

 • SAFER-verdiene ligger som et grunnlag for alt vi gjør. Skal du jobbe hos oss må du identifisere seg med å være søkende, ansvarlig, forutsigbar, engasjert og respektfull.
 • Samarbeid er selve kjernen i Aker BP, og vi leter etter folk som vil bli en del av vår ONETEAM-kultur.
 • I Aker BP setter vi sikkerhet over alt annet – det må du også.
 • Vi forsøker alltid å spille hverandre gode. Hvis du er flink til å kommunisere, jobber vi godt sammen.
 • Skal vi lykkes i fremtiden må vi forbedre oss, derfor er du nødt til å ha et sterkt ønske om å hele tiden bli bedre og jobbe smartere.

Hva vi kan tilby deg:

 • Vi vil at du skal utvikle deg. Derfor er vi opptatt av å gi deg variert erfaring og heve din kompetanse, slik at du kan bygge en CV for fremtiden!
 • Vi vil ha de beste hodene som har tro på det vi jobber mot. Er du en av dem vil du bli tilbudt konkurransedyktig lønn, mulighet for bonus, aksjespareprogram og god pensjonsordning.
 • Vi vet at god helse og balanse mellom arbeid og fritid er nøkkelfaktorer til folks trivsel. Derfor har vi gode kantiner, treningsfasiliteter og fleksibilitet både med tanke på arbeidstid og arbeidssted.
 • Hos oss tar vi vare på hverandre. Hvis noe skjer deg, så skal vi sørge for at du får hjelp gjennom bedriftshelsetjenesten og forsikringsordningene våre.

Vi i Aker BP er overbevist om at mangfold er et viktig element for å lykkes, og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke.

Lokasjoner: Stavanger, Oslo. Vennligst spesifiser din foretrukne lokasjon i din søknad.

Søknadsfrist: 28.08.2022

Etter samtykke fra aktuelle kandidater, vil bakgrunnssjekk bli gjennomført. Vi ber om at du legger ved vitnemål/karakterutskrift med søknaden din.

Kontaktinformasjon: Roar Haugen – roar.haugen@akerbp.com

Hver dag jobber vi i Aker BP for sikker, pålitelig og kostnadseffektiv utvinning av olje og gass, som brukes til energi og varer vi trenger.

Vi er endringsvillige, og vil bli ledende ved å prestere enda bedre i morgen enn vi gjorde i dag. Samtidig som vi vokser videre, må vi produsere med minst mulig utslipp og lave kostnader.

Samarbeid mellom leverandører, allianser, land og hav er selve kjernen i Aker BP. Sammen med Aker-selskapene og partnerne våre løser vi store utfordringer ved å kombinere investeringsvilje, digitalisering og ny teknologi med kompetansen til kreative problemløsere.

Vi oppnår gode resultater ved å utnytte våre sterke sider, samtidig som vi tar vare på hverandre i et trygt, sikkert og inkluderende arbeidsmiljø.

Vi kaller det ONETEAM – det er ikke dem eller oss – det er vi.

Om Aker BP

Aker BP is an exploration and production company on the Norwegian Continental Shelf. We are one of the largest independent oil companies in Europe, and we have significant ambitions. The company targets further opportunities for growth and value creation through both exploration and merger and acquisition activities.