Digital Technician

Arbeidssted

Stavanger, Lysaker, Trondheim, Norge

Søknadsfrist

2. juni 2024

Søk her

Aker BP har som mål å bli fremtidens lete- og produksjonsselskap ved å endre måten vi arbeider og opererer på. Vi setter nye standarder ved å fokusere på sikker produksjon og lave utslipp i olje- og gassindustrien.

Vi har store planer – vil du være med?

PWP Fixed Facilities Alliansen søker en motivert og dyktig digital tekniker. Som medlem av PreOPS vil du jobbe tett sammen med de andre leveranselinjene i FFA for å sikre et sluttprodukt som er iht. funksjonelle krav, og som kan driftes på en sikker og effektiv måte. Du vil også jobbe tett sammen med de andre Alliansene i PWP-Fenris prosjektet for å sikre et funksjonelt ende-til-ende design, samt være med å planlegge for å utføre Commissioning og oppstart av anlegget.

Varighet i prosjektrolle er frem til høsten 2027. Prosjektoppgavene innbefatter også installasjon, ferdigstilling og Start-Up offshore. Etter endt prosjekt rolle vil en gå inn i en rolle i drift offshore på Norsk sokkel i en 2/4 rotasjon.

Typiske arbeidsoppgaver vil være:

I prosjekt rolle:

 • Støtte til SAS design, SCD typicals, Hardware typicals
 • FAT hos leverandører
 • Systemutprøving
 • Review av SCD, F&G C&E, ESD/PSD BLD
 • Oppfølging av simulatorer og utvikling av HMI
 • MC/Commissioning
 • Bidragsyter til utvikling av Automated Process Control and Sequences

Ved endt prosjekt og overgang til driftsrolle:

 • Daglig ettersyn og oppfølging av aktiviteter på kontroll- og sikkerhetssystemet.
 • Utføre preventivt og korrektivt vedlikehold på kontroll- og sikkerhetssystemet.
 • Følge opp pågående vedlikeholdsperiode
 • Koordinere og planlegge arbeid på kontroll- og sikkerhetssystemet mot andre pågående aktiviteter offshore.
 • Sørge for at modifikasjoner på kontroll- og sikkerhetssystemet blir utført og testet i hht til AkerBP krav.
 • Sørge for at modifikasjoner på 3rd partsutstyr blir utført og testet i hht til AkerBP krav.
 • Sørge for at sikkerhetskritisk master-dokumentasjon (C&E og BLD) i kontrollrom er oppdatert.
 • Assistere andre disipliner offshore (elektro, instrument, metering, drift) under feilsøking
 • Assistere og gi tilgang for arbeid som skal foregå via fjerntilkobling fra land samt sørge for at arbeid blir utført i hht til AkerBP’s krav til Digital Security
 • Rapportere eventuelle feil og mangler til fagansvarlig på land.
 • Delta på FAT for større modifikasjoner på kontroll- og sikkerhetssystemet

Kompetanse og kvalifikasjoner:

 • Fagbrev automatiker/elektriker eller høyere teknisk utdannelse vil bli vektlagt, flerfaglighet vil være en fordel.
 • Offshore erfaring fra drift/vedlikehold
 • God kjennskap til følgende systemer vil være en fordel:
 • ABB 400/800 Controll system
 • Compressor Controls System/Antisurge system (CCC)
 • Bentley Nevada vibration system
 • Network and server
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne. Må kunne beherske engelsk- skriftlig og muntlig
 • Det er krav til at du skal kunne reise offshore i denne stillingen.

Vi tror du vil trives i Aker BP hvis du kjenner deg igjen i dette:

 • SAFER-verdiene våre er grunnlaget for alt vi gjør. Å jobbe hos oss betyr at du identifiserer deg med å være Søkende, Ansvarlig, Forutsigbar, Engasjert og Respektfull.
 • Samarbeid er selve kjernen i Aker BP. Å jobbe hos oss betyr at du ønsker å være en del av OneTeam-kulturen vår.
 • I Aker BP setter vi sikkerheten først. Når du jobber hos oss, forventer vi at du gjør det samme.
 • Du søker nye perspektiver, ser nye innfallsvinkler og forbedringsmuligheter.
 • Du brenner for digitalisering og nye digitale verktøy.

Vår forpliktelse overfor deg:

 • Vi er overbevist om at mangfold er en viktig faktor for suksess, og at alle i Aker BP skal føle seg involvert, inkludert og respektert.
 • Vi vil at du skal utvikle deg. Derfor er vi opptatt av å gi deg variert erfaring og øke kompetansen din slik at du kan bygge en CV for fremtiden!
 • Vi tilbyr deg en konkurransedyktig kompensasjonspakke, inkludert et aksjespareprogram og en solid pensjonsordning.
 • Vi vet at helse og balansen mellom jobb og privatliv er viktige faktorer for trivsel på jobben. Derfor har vi gode kantineordninger, treningsfasiliteter og fleksible arbeidstider.
 • Hvis noe skulle skje med deg, sørger vi for at du får hjelp fra bedriftshelsetjenesten og forsikringsprogrammene våre.
 • Kontorene våre er universelt utformet – tilgjengelig for alle.

Lokasjoner: Prosjektet er i hovedsak lokalisert i Oslo (Lysaker), men også på våre kontorer i Stavanger. I en byggefase vil lokasjon være verft og underleverandører, før en går over i fast offshorerotasjon når prosjektet kommer i Hook-up og Commissioning fase.

Søknadsfrist: 02.06.2024.

Bakgrunnssjekk vil bli utført etter samtykke fra relevante kandidater. Vi ber deg om å legge ved vitnemål/karakterutskrift sammen med søknaden.

Kontaktinformasjon: Roar Haugen, roar.haugen@akerbp.com, Sverre Birk, Sverre.birk@akerbp.com

Om Aker BP

Aker BP is a company engaged in exploration, field development and production of oil and gas on the Norwegian continental shelf. The company operates six field centres: Alvheim, Ivar Aasen, Skarv, Edvard Grieg, Ula and Valhall, and is a partner in the Johan Sverdrup field. Our headquarter is in Fornebu, outside of Oslo, and we have offices in Stavanger, Trondheim, Harstad and Sandnessjøen.