nben

Valhall-området

Produksjonsstarten på Valhall Flanke Vest er et viktig skritt i retning av Aker BPs ambisjon om å utvinne ytterligere en milliard fat fra Valhall. Det pågår en omstilling på feltet, hvor vi fjerner gamle plattformer fra feltsenteret, investerer i nye...

Les mer

Ula-området

Aker BP vurderer ressurspotensialet i Ula-området som betydelig, både når det gjelder økt oljeutvinning, tredjepartstilknytninger, funn og letemuligheter. Oda-feltet ble satt i drift i 2019, noe som økte den samlede produksjonen fra Ula-området. Ambisjonen er å fortsette å utvikle Ula-området...

Les mer

Ivar Aasen-området

I 2019 ble Ivar Aasen den første bemannede plattformen på norsk sokkel som styres fra et kontrollrom på land. Gjennom året ga det gevinst i form av bedre samarbeid mellom organisasjonen offshore og på land, i tillegg til økt produksjon.

Les mer

Alvheim-området

Nok et år har gått – med eksepsjonell oppetid og produksjonsresultater. Aker BP fortsetter arbeidet med å finne nye boremål i Alvheim-området og fjerne flaskehalser på produksjonsskipet. Tildelingen av nye lisenser i området gir økte vekstmuligheter.

Les mer

Skarv-området

Suksess med leting i området i 2019 ga nye perspektiver på geologien omkring Skarv, noe som har gitt nye ideer til boremål i årene framover. Flere prosjekter på energioptimalisering førte til reduserte kostnader og lavere CO2-utslipp.

Les mer

Johan Sverdrup

Johan Sverdrup-feltet ble satt i drift 5. oktober 2019, mer enn to måneder tidligere enn planlagt og mer enn 40 milliarder kroner under budsjett. Dette gigantiske oljefeltet vil stå for et betydelig bidrag til veksten i Aker BPs produksjons- og...

Les mer