Edvard Grieg

Den første oljen og gassen ble produsert fra Edvard Grieg-feltet i november 2015. Siden har plattformen og driftspersonellet om bord sikret en svært høy driftsregularitet og høy produksjon.

P2-reservene for Edvard Grieg er per i dag estimert til 379 millioner fat oljeekvivalenter, sammenlignet med 186 millioner som var estimatet ved godkjenning av plan for utbygging og drift (PUD). Enkelt forklart skyldes økningene to forhold. Reservoaret på Edvard Grieg har vist seg å inneholde mer olje enn det man regnet med i utgangspunktet, og en stadig bedre forståelse av reservoaret. Kombinert med teknologi som 4D-seismikk har Edvard Grieg-teamet kontinuerlig kunnet oppdatere reservoarmodellen og dreneringsstrategien.

Edvard Grieg ligger om lag 10 kilometer fra Ivar Aasen-feltet, og mottar olje og gass herfra for endelig prosessering og eksport.

Allerede på tegnebrettet ble Edvard Grieg planlagt som feltsenter med kapasitet til å bli vertsplattform for nye felt i nærheten. Edvard Grieg er også vertsplattform for Solveig-feltet og for prøveutvinningen fra Rolvsnes-funnet. Plattformen er også forberedt for strøm fra land, og vil kobles til områdeløsningen for Utsirahøyden mot slutten av 2022. Fra da vil Edvard Grieg ha blant sokkelens laveste utslipp fra produksjonen.

Edvard Griegs enestående reservoarer fortsetter å levere. Ressursestimatene er doblet siden utbyggingsplan ble levert.