Aker Offshore Wind og Aker BP samarbeider om å redusere CO2-utslipp på norsk sokkel

27. oktober 2020

Aker BP og Aker Offshore Wind (AOW) har inngått en samarbeidsavtale for å etablere ny havvind-industri i Norge. Målet er å utvikle løsninger som også kan gi betydelige kutt i CO2-utslippene fra norsk sokkel.

Aker BP har en karbonintensitet som er lavere enn 5 kg CO2 per produsert fat. Dette er mindre enn en tredjedel av det globale snittet. Elektrifisering av olje- og gassproduksjon med kraft fra vindparker offshore kan bidra betydelig til ytterligere kutt i CO2-utslipp.

Målet med samarbeidsavtalen Aker BP har inngått med Aker Offshore Wind er å gi fart til arbeidet med å industrialisere havvind i Norge.

Aker Offshore Winds rolle er å utvikle og drifte vindparkene. Aker BP vil bidra med industri- og teknologikompetanse for å skape kundetilpassede løsninger, og vil sammen med sine lisenspartnere være en potensiell kunde av elektrisitet fra havvind sammen med andre produsenter på sokkelen.