Edvard Grieg og Ivar Aasen får kraft fra land

Plattformene Edvard Grieg og Ivar Aasen på Utsirahøyden i Nordsjøen drives nå med elektrisk kraft fra land. To gassturbiner er stanset, og dermed oppnår vi betydelig reduksjon i utslipp av klimagasser.

Valhall 40 år – sikter mot 2060

1. oktober 1982 startet produksjonen fra Valhall-feltet. Da var målet 250 millioner fat. Nå er det produsert mer enn 1,1 milliarder fat fra området. Ambisjonen er å runde to milliarder fat i løpet av de neste 40 årene.

Utviklingen av Valhall preges av en kontinuerlig søken etter nye og mer effektive måter å utvinne olje og gass på, og samtidig en sterk vilje blant eierne til å videreutvikle området. Resultatet er både en teknologiutvikling og verdiskaping som knapt noen så for seg da feltet begynte å produsere for 40 år siden.

Karl Johnny Hersvik
Administrerende direktør i Aker BP

Hvis du setter deg høye mål, må du finne nye måter å nå dem på

Vi ønsker å endre olje- og gassnæringen. Vi er rebeller som jakter på radikale forbedringer. I Aker BP hilser vi rebeller velkommen – fordi vi ønsker å oppnå ting som betyr noe. Viktig for oss, og avgjørende for deg.

Vi er rebeller med et formål.

Aksje- og markedsinformasjon

Aksjepris oppdatert 16:30:00
Aker BP aksje
296,90
Oljepris
76,45
OSEBX
1 213,84
Ticker: OSEBX
Oslo Børs Benchmark Index_GI

Største aksjonærer

AKER CAPITAL AS
BP EXPLORATION OP CO LTD
NEMESIA S.A.R.L.

Følg oss på sosiale medier