Valhall/Hod-området

Valhall-feltet ligger i den sørlige delen av Nordsjøen, og består av et feltsenter med seks plattformer og to ubemannede flankeplattformer. Hod er tilkoblet og fjernstyres fra Valhall.

Valhall-komplekset består av seks separate stålplattformer: en bolig-, en bore- og en produksjonsplattform, en vanninjeksjonsplattform, en brønnhodeplattform og en kombinert prosess- og boligplattform. I tillegg har feltet to ubemannede flankeplattformer, en i sør og en i nord, begge ca. 6 km fra feltsenteret på Valhall, og fjernstyres herfra. Hod-feltet ligger 13 km sør for Valhall og er bygget ut med en ubemannet brønnhodeplattform som fjernstyres fra feltsenteret. Alle brønnene på Hod-plattformen er stengt i påvente av plugging og fjerning. I dag produserer Hod fra brønner boret fra Valhall sørflanke plattform.

Driftseffektiviteten i 2016 var på 77 prosent, som er bra i betraktning av den omfattende revisjonsstansen som ble gjennomført i løpet av sommeren. Netto samlet produksjon fra Valhall og Hod var i gjennomsnitt 15,8 mboepd i 2016. I 2016 leverte Valhall gode HMS-resultater med null fraværsskader og ingen alvorlige hendelser.  Dette gjenspeiler en god sikkerhetskultur med vedvarende fokus på sikre og stabile operasjoner.

I 2014 begynte den oppjekkbare riggen Maersk Reacher arbeidet med plugging og stenging av brønner på Valhall. Til sammen har 13 av 31 brønner blitt plugget, alle mye raskere og billigere enn det opprinnelige budsjettet tilsa.

Den gamle boligplattformen på Valhall ble nedstengt i 2016. Toppdekket på 2/4-G-innretningen, en stigerørsplattform som knyttet Valhall til Ekofisk og som var en del av Valhall-utbyggingen, ble fjernet i juli og slept til AF Miljøbase i Vats for gjenvinning.

Feltets modenhet og kompleksitet viser seg i de nærmere 150 produksjonsbrønnene som har blitt boret siden feltet ble oppdaget, hvorav 55 fortsatt er i produksjon. I begynnelsen av januar 2017 passerte Valhall og Hod én milliard fat produserte oljeekvivalenter, som er mer enn tre ganger så mye som forventet da feltet ble åpnet i 1982. I 2016 ga Petroleumstilsynet (Ptil) samtykke til levetidsforlengelse for brønnhodeplattformen (WP) på Valhall til 2028.

Utsikter

Selv om Valhall har produsert én milliard fat oljeekvivalenter, og i 2017 har produsert i 35 år, mener vi at ytterligere 500 millioner fat oljeekvivalenter kan produseres. Vi mener også at nye teknologiske løsninger, nye brønner og økt effektivitet bør gi ytterligere oppsidepotensial.

Arbeidet for å redusere kostnader og gjøre produksjonen mer effektiv vil fortsette. Å maksimere utvinningen gjennom vanninjeksjon og opprettholde stabilt høy driftseffektivitet vil være et hovedfokus fremover. Aker BPs mål er sikker og lønnsom produksjon fra Valhall i flere tiår fremover.

Aktivitetsnivået på Valhall vil øke i 2017. Etter en borepause, vil bore- og injeksjonsplattformen gjenoppta boreprogrammet på Valhall i første kvartal. I tillegg vil plugge- og nedstengingsprogrammet på boreplattformen bli gjenopptatt med den nybygde riggen Maersk Invincible i andre kvartal 2017.

Aker BP vil fortsette fremdriften i utbyggingsprosjektet av Valhall vestflanke mot en planlagt innsending av plan for utbygging og drift (PUD) i 2017. Når de nye seismiske dataene over Hod-området foreligger i 2017, vil det bli bestemt om avgrensningsbrønn på Hod skal bores.

Nøkkelfakta for Valhall og Hod

  • Lisens: PL006B, PL033, PL033B
  • Aker BPs eierandel: 35,95% (Valhall) 37,5% (Hod)
  • Partnere: Hess
  • Funnår: Valhall 1975,Hod 1974
  • Produksjonsstart:  Valhall 1982, Hod 1990
  • Lisensperiode:  Valhall 2028, Hod 2020
  • Produksjon 2016: 15 854 boepd (netto)
  • 2016 2P-reserver (netto): 84 mmboe

Share article

 • Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someone