Ula/Tambar-området

Ula-feltet ligger i den sørlige delen av Nordsjøen, og består av tre plattformer. Feltsenteret fungerer som et områdesenter for satellittfeltet Tambar og som tredjepartsvert for feltene Oselvar og Blane.

Ula feltet er bygget ut med tre konvensjonelle stålinnretninger: en for produksjon, en for boring og en boligplattform, alle forbundet med gangbroer. Satellittfeltet Tambar og Tambar Øst ligger ca. 16 km sørøst for Ula-feltet og er bygget ut med en fjernstyrt brønnhodeplattform uten prosesseringsanlegg. Ula fungerer også som tredjepartsvert for feltene Oselvar og Blane, tilkoblet Ula via havbunnsanlegg.

I 2016 ble det gjennomført en større revisjonsstans på Ula. I tillegg ble flere modifikasjonsprosjekter videreført for å sikre sikker og stabil drift på Ula-plattformene, blant annet et livbåtprosjekt, et brann- og gassprosjekt for boligplattformen og boreplattformen samt modenhetsstudier for oppgradering av kraftløsningen for Ula.

I oktober 2016, passerte Ula 30 år i produksjon. Driftseffektiviteten for Ula-komplekset var 72 prosent, og gjennomsnittlig nettoproduksjon fra Ula og Tambar var til sammen 8,7 mboepd i 2016. For å øke oljeproduksjonen, injiseres gass og vann vekselvis (WAG) inn i Ula-reservoaret. Gassen kommer fra satellittfeltene.

Utsikter

I juli 2016 godkjente Petroleumstilsynet (Ptil) søknaden om forlenget levetid for Tambar frem til 1. januar 2022. Reservoarstudier pågår for å legge til rette for ressursutvikling på Tambar, som kan forlenge den økonomiske levetiden for Tambar ut over 2021. Gjennomføringen av TAL-prosjektet (Tambar Artificial Lift) vil fortsette i 2017, og beslutningen om å bore eller droppe prosjektet vil bli tatt i første halvår 2017. Det er også prosjekter på gang for å redusere kostnadene og øke produksjonseffektiviteten for å få mest mulig ut av basis produksjonen. Utbyggingsprosjektet Oda (som opereres av Centrica) ble sanksjonert med planlagt tilkobling til Ula, og plan for utbygging og drift (PUD) ble sendt inn til myndighetene 30. november 2016.

Nøkkelfakta Ula Tambar områdesenter

  • Lisens: PL019, PL019B, PL065, PL300
  • Aker BPs eierandel: 80 % (Ula), 55 % (Tambar)
  • Partnere: Faroe
  • Funnår: Ula 1976, Tambar 1982
  • Lisensperiode: Ula: 2028 Tambar: 2021
  • Produksjonsstart: Ula 1986, Tambar 2001
  • Produksjon 2016 (netto): 8 795 boepd
  • Driftseffektivitet: 72 %
  • 2016 2P-reserver (netto): 57 mmboe

Share article

 • Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someone