Hendelser etter årsavslutning

Den 16. januar 2017 kunngjorde Aker BP P50-reserver ved årsslutt 2016 på 711 mmboe.

Den 17. januar 2017 ble Aker BP tilbudt 21 nye lisenser, hvorav 13 var operatørskap, i tildelingen av nye lisensandeler i konsesjonsrunden for forhåndsdefinerte områder 2016 (TFO).

Den 7. februar kunngjorde Aker BP at utbyggingskostnadene for Johan Sverdrup var ytterligere nedjustert.

Den 13. februar kunne Aker BP melde om et oljefunn på Filicudi-prospektet i Barentshavet.

Den 17. februar utbetalte Aker BP 62,5 millioner dollar i utbytte til aksjeeierne.