Skarv-området

Skarv-feltet ligger i den nordlige delen av Norskehavet, og er Aker BPs nordligste produserende felt. Feltet er bygget ut med et produksjonsskip med lagrings- og lossekapasitet (FPSO), og har et av verdens største offshore gassprosesseringsanlegg.

Skarv-feltet er bygget ut med en «Floating Production, Storage and Offloading» (FPSO) enhet som er ankret til havbunnen. Undervannsbrønner er knyttet opp til FPSO-en via havbunnsrammer.

Nettoproduksjonen på Skarv var i gjennomsnitt 30,0 mboepd i 2016, noe som var høyere enn målet for året. Den økte produksjonen skyldtes ledig kapasitet i gasstransportsystemet og bedre utnyttelse av kapasiteten på Skarv. Skarv FPSO leverte oljeleveranse nummer 100 i juni 2016, mer enn ett år tidligere enn planlagt. Driftseffektiviteten i 2016 var på 87 prosent, til tross for 27 dagers planlagt revisjonsstans.

I 2016 kjøpte Aker BP ikke-opererte lisensandeler i PL650 og PL838 fra Tullow Norge AS. Prospektmulighetene i disse lisensene ligger innenfor en avstand som gjør at de kan knyttes opp til Skarv. Dette passer godt inn i selskapets strategi med å modne frem brønner og letemål i nærheten av eksisterende infrastruktur i området.

I løpet av året ble gassproduksjonen fra Skarv omlagt til lavtrykksproduksjon, noe som fører til økt produksjon fra feltet.

Utsikter

Skarv FPSO er godt posisjonert for fremtidig vekst, og for å opprettholde en fortsatt høy produksjon og driftseffektivitet. Det arbeides nå med optimalisering av vedlikeholdsarbeidet, ved at mer av arbeidet utføres internt og mindre av eksterne leverandører.

Det er gitt tillatelse til prøveproduksjon på Snadd i 2017, noe som betyr at Snadd kan fortsette prøveproduksjonen og øke reservoarkompetansen ytterligere. Satellittfeltet Snadd, som ligger i Skarv-området, skal bygges ut i to faser. Planen for utbygging og drift for fase 1 planlegges innsendt til myndighetene i andre halvår av 2017. Snadd fase 1 omfatter tre nye brønner som skal knyttes opp til bunnrammen på Skarv A, med planlagt gassproduksjon fra 2020. Utbyggingsløsningen for fase 2 utvikles parallelt, med produksjonsstart i 2024 eller tidligere. Forutsatt godkjenning fra partnerne, er planen å bruke 4D-seismikk i Skarv-området sommeren 2017 for å undersøke ressurspotensialet nærmere.

Nøkkelfakta Skarv-området

  • Lisens: PL159, PL212, PL212B and PL262
  • Aker BPs eierandel: 23,84%
  • Partnere: Statoil, DEA, PGNiG
  • Funnår: 1998
  • Produksjonsstart: December 2012
  • Produksjon 2016 (netto): 30 004 boepd
  • Driftseffektivitet: 88%
  • Lisensperiode: 2033
  • 2016 2P-reserver (netto): 67 mmboe

Share article

 • Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someone