Ord og uttrykk

1 | 2 | 3 | a | b | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | r | s | t | u | v
Reset list
Umodne områder -  De umodne områdene kjennetegnes av begrenset kunnskap om geologien, manglende infrastruktur og ofte nye tekniske utfordringer. Usikkerheten knyttet til ressursgrunnlaget er større enn i modne områder. Samtidig er det fremdeles mulig å gjøre nye store funn.
Undergrunnsfag -  Disse undervisningsfagene inkluderer blant annet geologi, geofysikk og reservoarteknikk.
Unitisering -  Dette er en ordning for felles utnyttelse av en petroleumsforekomst som dekker mer enn én utvinningstillatelse. En unitiseringsavtale omfatter gjerne teknisk samarbeid om utbyggingsmåte, drift og fordeling av eierandeler, utgifter og andel av utvunnet petroleum.
Uoppdagede ressurser -  De mengder petroleum som på et gitt tidspunkt er anslått til å kunne bli utvunnet fra forekomster som ennå ikke er påvist ved boring.
Utvinningsgrad -  Forholdet mellom petroleumsmengde som kan utvinnes fra en forekomst og petroleumsmengde opprinnelig til stede i forekomsten.