Ord og uttrykk

1 | 2 | 3 | a | b | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | r | s | t | u | v
Reset list
Ticker / tickerkode -  Alle selskaper notert på Oslo Børs har en spesifikk navneforkortelse, også kalt ticker eller tickerkode.
Tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) -  Et system / årlig utlysningsrunde for å tilby lisenser i modne områder på norsk kontinentalsokkel, med kjent geologi og god infrastruktur.
Tildelinger -  Selskap som er godkjent operatører eller rettighetshavere på norsk kontinentalsokkel kan søke om å få tildelt utvinningstillatelser. Tildelingene foregår gjennom konsesjonsrunder etter årlige tildelinger i forhåndsdefinerte områder. Det er myndighetene som beslutter hvilke områder av norsk kontinentalsokkel som skal åpnes for petroleumsaktivitet og hvilke selskaper som etter søknad skal gis utvinningstillatelser.
Tobis -  En bunnfisk i benfiskfamilien som det fiskes på for bruk til blant annet fiskemel.
Trias alder -  Geologisk periode som ligger mellom 250–200 millioner år tilbake i tid. Perioden kom etter perm og ble fulgt av jura.