Ord og uttrykk

1 | 2 | 3 | a | b | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | r | s | t | u | v
Reset list
3D seismikk -  Som 2D seismikk, men hvor lyden fanges opp i et nett av mottakere, slik at et tredimensjonalt bilde av undergrunnen kan konstrueres. Mindre oljefeller kan oftest bare kartlegges på 3D seismikk. Det norske oljeselskaps prospekter er alle kartlagt på 3D seismikk.